Απόψεις

28/12/15 12:39

τελ. ενημ.: 28/12/15 12:39

Η εξαίρεση της Χίου από την Κοινωφελή Εργασία και οι συνέπειες της για τον Δήμο και την Περιφέρεια

Μία εικόνα της καθημερινότητας αποτέλεσε ερέθισμα για τη σύνταξη του παρόντος άρθρου: Κάθε πρωί όταν πηγαίνω στην εργασία μου παρατηρώ στους δρόμους της πόλης μας συμπολίτες που εργάζονται στην καθαριότητα, προφανώς με κάποιες συμβάσεις με το Δήμο Χίου (εάν έχω πληροφορηθεί σωστά οι συμβάσεις λήγουν στις 31-12-2015- τι πρόβλεψη και μέριμνα υπάρχουν για μετά την ημερομηνία αυτή;)

Στους ανθρώπους αυτούς προσφέρθηκε εργασία –έστω με ολιγόμηνη σύμβαση – από το Δήμο Χίου και πολύ καλά κάνουν και την αποδέχονται και  προσφέρουν επ’ αμοιβή τις υπηρεσίες τους για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην στη δύσκολη οικονομική, κοινωνική και πολιτική συγκυρία που βιώνουμε στην πατρίδα μας.

Εκείνο που με προβληματίζει είναι γιατί οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χίου (Δήμος Χίου και Περιφερειακή Ενότητα Χίου) αλλά και τα νομικά πρόσωπα αυτών,  δεν απασχολούν προσωπικό για τις πάσης φύσεως ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για τη λειτουργία τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εργάτες καθαριότητας, κηπουροί, εργάτες οδοποιίας κλ.π.) ενώ αυτό μπορούν να το εξασφαλίσουν εντελώς δωρεάν και με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά χρημάτων, που να μπορούν να διαθέσουν για άλλου είδους παροχές προς τους δημότες. Σημειωτέον ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν και τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνει ο κάθε δημότης στο Δήμο της Χίου.

Ο Ποινικός Κώδικας ορίζει για την κοινωφελή εργασία, παράγραφοι 4 έως και 6 του άρθρου 82: «4. Μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, το δικαστήριο εκτιμά αν εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να καταβάλει αμέσως το σύνολο του ποσού της μετατροπής. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία άμεσης καταβολής ή ότι η καταβολή θα συνεπαγόταν την αδυναμία καταβολής της αποζημίωσης στο θύμα, το δικαστήριο καθορίζει προθεσμία, από δύο ως τρία έτη, ώστε μέσα σε αυτήν να καταβάλει εκείνος που καταδικάστηκε το πιο πάνω ποσό σε δόσεις που ορίζει το ίδιο δικαστήριο.

5. Αν εκείνος που καταδικάστηκε δηλώσει ότι δεν θα μπορέσει να καταβάλει το ποσό της μετατροπής μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το δικαστήριο μετατρέπει περαιτέρω τη χρηματική ποινή ή το πρόστιμο, εν όλω ή εν μέρει, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, εφόσον συμφωνεί ή το ζητά εκείνος που καταδικάστηκε».

 «5. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει και τον αριθμό των ωρών κοινωφελούς εργασίας που κυμαίνονται από 100 έως 240 ώρες για ποινή ως ένα έτος, 241 έως 480 ώρες για ποινή από ένα έως δύο έτη, 481 έως 720 ώρες για ποινή από δύο έως τρία έτη, 721 έως 960 ώρες για ποινή από τρία έως τέσσερα έτη και 961 έως 1.200 ώρες για ποινή από τέσσερα έως πέντε έτη, ενώ προσδιορίζει και προθεσμία όχι μεγαλύτερη από πέντε έτη για την εκτέλεση τους.»

 

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΓ.1.

      εδαφ.3 άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012.

 

 6. Η κοινωφελής εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή σε υπηρεσίες του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή σε μη κερδοσκοπικά κοινωφελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και άλλα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών [σημείωση γράφοντος : η οποία είθισται να δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. στις αρχές εκάστου έτους (οπότε οι αρμόδιοι ας επισπεύσουν τις δέουσες ενέργειες…..)]. Μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή υπηρεσιών προς τον παθόντα, αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του. Την εκτέλεση της κοινωφελούς εργασίας επιβλέπει ο επιμελητής κοινωνικής αρωγής, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια>>.

 

Στις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις από το έτος 2012 μέχρι και σήμερα για τους φορείς που δέχονται καταδικασθέντες να παράσχουν κοινωφελή εργασία, μόνο η Χίος δεν έχει περιληφθεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προφανώς γιατί δεν υπεβλήθη αίτημα από Δήμο και Περιφέρεια, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Αντιθέτως, περιλαμβάνονται σταθερά η Λέσβος , η Σάμος και η Λήμνος, όπου εντός του 2015 είχαν υπερκαλύψει απαιτούμενες θέσεις σε προσωπικό , αποκομίζοντας τα προφανή οφέλη.

Δύναμαι να αντιληφθώ ότι ίσως κάποιοι αρμόδιοι στη Χίο να μην το αποτολμούν για τους όποιους λόγους (ανθρωπιστικούς ή ψηφοθηρικούς) για να έχουν κάποιοι συμπολίτες μας εργασία. Μπορεί να δοθεί κάποια εξήγηση για την παράλειψη αυτή; Η Χίος έχει τόσο εύρωστο Δήμο και Αντιπεριφέρεια που δεν έχει ανάγκη από ΔΩΡΕΑΝ εργατικά χέρια ; Μήπως υπάρχει άλλος λόγος;  Σε κάθε περίπτωση , όμως , θα μπορούσε να ακολουθηθεί μία μέση οδός , δηλαδή και να προσλαμβάνεται προσωπικό με συμβάσεις και να απορροφάται και ΔΩΡΕΑΝ εργατικό δυναμικό.

Ευελπιστώντας σε αλλαγή τακτικής και νοοτροπίας προς όφελος πρωτίστως του τόπου μας αλλά και των συντοπιτών μας , εύχομαι καλές γιορτές.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση