Παραπολιτικά

17/4/13 14:01

τελ. ενημ.: 17/4/13 14:01

Να μην τολμήσουν

Μεταξύ των άλλων στη νέα πτέρυγα του «Σκυλιτσείου» Νοσοκομείου έχει προβλεφθεί η δημιουργία χώρου Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Για τη συγκεκριμένη Μονάδα δεν υφίσταται σήμερα προσωπικό και στη ουσία οι χώροι που έχουν αφιερωθεί δεν θα μπορούν να εκπληρώνουν το ρόλο του αρχικού σχεδιασμού τους.

Αντίθετα, όπως πληροφορούμαι, στην αρχική μελέτη δεν έχουν προβλεφθεί γραφεία για πολλούς από τους ιατρούς, ορισμένοι από τους οποίους έχουν πιάσει ήδη τη γκρίνια κι εποφθαλμιούν ως λύση τη μετατροπή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας σε τεμαχισμένα ιατρικά γραφειάκια.

Μια τέτοια, προσωρινή, εννοείται, λύση είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και στο μέλλον θα λειτουργήσει ως βασικός ανασταλτικός παράγοντας για τη διεκδίκηση εκ μέρους των εκάστοτε διοικήσεων της στελέχωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Για αυτό προκαταβολικά φωνάζουμε ότι δε θα πρέπει ούτε να διανοηθούν να τολμήσουν μια τέτοια αλλαγή. Εκτός κι αν θεωρούν ότι το γραφείο του κάθε ιατρού είναι πιο αναγκαίο από τη Μονάδα.

Σχόλια άρθρου: 0