Παραπολιτικά

3/5/13 18:45

τελ. ενημ.: 3/5/13 18:45

Η ιδέα

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου πιστώθηκε η πρωτοβουλία να προσκληθεί και στη ναυτομάνα Χίο το «HELLAS LIBERTY». Δικαίως, γιατί το πληροφορηθήκαμε από επιστολή του αντιπεριφερειάρχη, Κ. Γανιάρη στον καπ. Β. Κούζιλο.

Αδίκως, εν μέρει, διότι γεννήτορας της ιδέας ήταν ο Στ. Μιχαηλίδης, που φρόντισε να συλλέξει δεκάδες υπογραφές από το ναυτικό κόσμο της Χίου για να ενισχύσει το αίτημα. Μ’ αυτές υπό μάλης ζήτησε τη στήριξη του αιτήματος από την Περιφερειακή Ενότητα, η οποία δόθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη, αποδεχόμενη πλήρως την ιδέα και δηλώνοντας έτοιμη να αναλάβει όσα κόστη της αναλογούν για να υλοποιηθεί.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι Γανιάρης και Μιχαηλίδης δεν ήρθαν … στα μαχαίρια για το ποιος θα καρπωθεί τυχόν επίτευξη του στόχου. Στοιχείο που δεν το βλέπουμε συχνά, ειδικά όταν προέρχεται από δυο πολιτικά πρόσωπα.

Σχόλια άρθρου: 0