Παραπολιτικά

26/9/13 17:23

τελ. ενημ.: 26/9/13 17:23

Η ευθύνη των τοπικών ΜΜΕ

Μεγαλύτερος κοπανατζής από όλους απ’ τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι η άσκηση της κριτικής από τα τοπικά- εκτός έδρας Μυτιλήνης – Μέσα Ενημέρωσης. Το κόστος της μετακίνησης, της διαμονής σε ξενοδοχείο και της επιπλέον εκτός έδρας μισθοδοσίας απέκλεισαν από την πρώτη ώρα το δημόσιο έλεγχο.

Κι είναι απαραίτητη η παρέμβαση του κάθε Μιχ. Μπάκα για να αποκαλυφθεί η απουσία των μη Μυτιλινιών συμβούλων από τις συνεδριάσεις.

Αυταπάτες δε θα πρέπει να υπάρχουν. Τα τοπικά Μέσα αδύνατον να ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο ρόλο τους υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Πρόβλεψη επομένως δε θα πρέπει να υπάρχει μόνο για να καλυφθεί η περιορισμένη σήμερα εκπροσώπηση των αιρετών αλλά να αντιμετωπιστεί το εξίσου σημαντικό κενό της πληροφόρησης από τα τοπικά Μέσα.

Σχόλια άρθρου: 0