1.3.2018 12:35

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους δασικούς χάρτες

Ο ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ δίνει κατευθύνσεις για το πώς μπορεί να προστατευτεί ο χαρακτήρας μιας έκτασης από τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό της ως δασικής.

Στις 23 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε από το  Υ.Π.ΕΝ. ο προγραμματισμός ανάρτησης των θεωρημένων Δασικών Χαρτών για το νησί μας, που θα περιλαμβάνει, αποκλειστικά, τις κτηματογραφηθείσες εκτάσεις των διοικητικών ορίων των πρώην Ο.Τ.Α. Ανεμώνα, Θυμιανών, Ιωνίας, Καμποχώρων, Μαστιχοχωρίων και Χίου. Απ’ την εν λόγω διαδικασία εξαιρούνται οι εκτάσεις που βρίσκονται εντός των ορίων οικισμού ή πόλης, καθώς και εντός οικιστικών περιοχών που υπάγονται στην κατηγορία των «οικιστικών πυκνώσεων[1]», όπως αυτές ορίζονται απ’ τον αρμόδιο δήμο κατά τις διατάξεις του Ν. 4389/2016, όπως ισχύει. 

Επισημαίνεται ότι στον Δασικό Χάρτη δεν εμφανίζονται όρια ιδιοκτησιών, αλλά ο χαρακτήρας εκτάσεων, δεδομένου ότι δεν εξετάζεται η ιδιοκτησία των υπό μελέτη εκτάσεων αλλά η μορφή τους, δασική ή μη. Αναλυτικότερα:

Τί ακριβώς είναι η Ανάρτηση Δασικών Χαρτών;

Γενικότερα, ο Δασικός Χάρτης καθορίζει και εμφανίζει με σαφή τρόπο (κλειστά πολύγωνα με κωδικούς), αφενός τα όρια των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αφετέρου τα αντίστοιχα όρια των μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, που δεν εμπίπτουν (βλ. σχετική εικόνα). Το πρώτο στοιχείο (κεφαλαίο γράμμα) κάθε κωδικού προήλθε από ερμηνεία των αεροφωτογραφιών έτους 1945 ή 1960 και το δεύτερο στοιχείο από την σημερινή μορφή (πρόσφατες Α/Φ, αυτοψίες, άλλα στοιχεία, κ.λπ.).

Οι βασικότεροι κωδικοί κάλυψης που δύναται να εμφανιστούν σε έναν Δασικό Χάρτη επεξηγούνται ως εξής:

ΔΔ

:

Πολύγωνα που ήταν παλιά και σήμερα δασικά (οι λεγόμενες ανέκαθεν δασικές εκτάσεις)

ΔΑ

:

Πολύγωνα που ήταν παλιά δασικά αλλά σήμερα είναι άλλης μορφής (π.χ. μια εκχέρσωση)

ΑΔ

:

Πολύγωνα που ήταν παλιά άλλης μορφής και σήμερα θεωρούνται δασικά (π.χ. ένας παλιός αγρός που σήμερα δασώθηκε)

ΑΑ

:

Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα άλλης μορφής (ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις)

ΧΧ

:

Πολύγωνα που ήταν ανέκαθεν χορτολιβαδικής μορφής

ΠΑ

:

Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα γεωτεμάχιο ως «άλλης μορφής» έκταση (Μη δασική έκταση)

ΠΔ

:

Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα γης ως «δάσος ή δασική έκταση»

ΠΧ

:

Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα γης ως «χορτολιβαδική έκταση»

ΑΝ

:

Κηρυγμένη Αναδασωτέα ή Δασωτέα έκταση

Από τους κωδικούς που δύναται να εμφανιστούν σε έναν Δασικό Χάρτη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας υπάγονται τα πολύγωνα με κωδικούς ΔΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΠΔ, ΑΝ, ΠΧ, ΧΧ, ΧΑ και ΑΧ, ενώ αντίστοιχα δεν υπάγονται τα πολύγωνα με κωδικούς ΑΑ και ΠΑ.

Πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη;

Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη, όταν αναρτηθεί, θα είναι διαθέσιμο σε όλους όσους διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω των ιστοσελίδων της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», του Υ.Π.ΕΝ., της Απ. Διοικ. Αιγαίου, καθώς και στο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. που θα συσταθεί στην έδρα της Δνσης Δασών Χίου.

Στον διαδικτυακό τόπο του ανωτέρω Φορέα θα υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, στις προθεσμίες που θα οριστούν από την ανακοίνωση ανάρτησης της οικείας Δασικής Αρχής.

Ποιος έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη;

Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός τους εμπράγματα (κυριότητα, υποθήκη, δουλείες, κ.λπ. που προκύπτουν από δημόσια έγγραφα) ή ενοχικά (μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης-δωρεάς ακινήτου) δικαιώματα στις ανωτέρω εκτάσεις.

Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Προσοχή, αν δεν ασκηθούν αντιρρήσεις και ο χαρακτήρας του ακινήτου παραμείνει ως έχει (δηλ. δασικού χαρακτήρα), αυτό συνεπάγεται την αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας από το Ελληνικό Δημόσιο και ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες ανάλογα με την μορφή της έκτασης (π.χ. άσκηση μηνύσεων απ’ την Υπηρεσία σε περίπτωση επεμβάσεων – εκχερσώσεων – αλλαγή χρήσεων γης επί της έκτασης, κ.ο.κ.).

Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων - Ύψος ειδικού τέλους;

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών θα οριστεί με ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Χίου. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, είναι 105 ημέρες, επεκτεινόμενη κατά 20 ημέρες για αυτούς που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ο Χάρτης θα κυρωθεί στο υπόλοιπο μέρος του. Οι αντιρρήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από την ή τις ΕΠ.Ε.Α. (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων) του Δασικού Χάρτη που θα συγκροτηθούν.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται (μέχρι σήμερα) ως εξής:

 

Εμβαδόν Έκτασης που Αμφισβητείται

Tέλος (€)

έως και 100 τ.μ.

10 €

πάνω από 100 τ.μ. έως και 1.000 τ.μ.

40€

πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ.

90 €

πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ.

180 €

πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ.

350 €

πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ.

700 €

πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ.

1.400 €

μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ.

3.300 €

 

Πώς και πότε θα γίνεται η εξέταση των αντιρρήσεων;

Οι αντιρρήσεις θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό στην έδρα της Δ/νσης Δασών Χίου, αποτελούμενη από: α) έναν (1) δασολόγο ως Πρόεδρο, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, β) ένα (1) δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε., υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και γ) ένα (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ΄ εφέταις.

Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την διαβίβαση σε αυτήν των αντιρρήσεων, η οποία δύναται να παραταθεί έως δύο (2) μήνες το ανώτερο με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου της. Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα εκπροσώπησης του ενδιαφερομένου από Τεχνικό Σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται από το γραμματέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του.

Προτάσεις Υποστήριξης Φακέλου Αντίρρησης;

Επειδή με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, ιδανικά θα πρέπει να συνοδεύεται από την φωτοερμηνεία του ακινήτου, δηλαδή την εκπόνηση ειδικής τεχνικής έκθεσης δασολόγου μέσω της στερεοσκοπικής παρατήρησης αεροφωτογραφιών των χρονικών περιόδων 1945 ή 1960, καθώς και πρόσφατων χρονικών περιόδων, για τον έλεγχο της μορφής της έκτασης, ώστε να υποστηριχθεί με την κατάλληλη επιστημονική επιχειρηματολογία και νομική τεκμηρίωση η απόδειξη των ισχυρισμών που προβάλλονται στην Αντίρρηση, με την παρουσία τεχνικού συμβούλου (δασολόγου).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μετά τη σχετική ενημέρωση- γνωστοποίηση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών από την Δασική Υπηρεσία, ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης (που έχει προφανώς έκταση εκτός σχεδίου πόλης) θα πρέπει να ενδιαφερθεί μόνος του (αφού δεν θα υπάρχει ατομική πρόσκληση), ώστε να διαπιστώσει τον χαρακτήρα των εκτάσεών του και να ασκήσει έγκαιρα και έγκυρα, σε περίπτωση που υπάρχουν εκτάσεις που εμπίπτουν στην δασική νομοθεσία, τις τυχόν αντιρρήσεις του (εφόσον κρίνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις), για να διασφαλίσει τα νόμιμα περιουσιακά δικαιώματά του.

Επομένως, σημαντικό παράγοντα στην ανωτέρω διαδικασία αποτελεί η εις βάθος διερεύνηση όλων των στοιχείων της εξεταζόμενης έκτασης και της σχετικής δασικής νομοθεσίας, βάσει εξειδικευμένου συμβούλου, ώστε να συλλεχθούν στοιχεία ικανά για την υποστήριξη της Αντίρρησης ή την δυνατότητα υπαγωγής της έκτασης σε κάποια ευνοϊκή διάταξη του νόμου (π.χ. εξαγορά, νομιμοποίηση χρήσης γης, κ.λπ.).

Τέλος, σημειώνουμε και ξανατονίζουμε – όπως άλλωστε προκύπτει και από την ισχύουσα νομοθεσία -, ότι σε περίπτωση μη άσκησης αντιρρήσεων, ο χαρακτήρας μιας έκτασης τελεσιδικεί (οριστικοποιείται) και ο χάρτης κυρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του αποδιδόμενου χαρακτήρα με καμία άλλη ρύθμιση, τροπολογία, κ.λπ.

 

[1]Ομάδα 50 κτιρίων σε έκταση έως 25 στρέμματα.

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ