12.2.2014 9:30

Οι 12 δαπάνες που δεν θα εμφανίζονται στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις

Αναλυτικό οδηγό με 12 κατηγορίες δαπανών οι οποίες δεν θα εμφανίζονται στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών συνέταξε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «δεν υποβάλλονται στοιχεία στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών, µε βάση τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014, για ορισµένες συναλλαγές, που αφορούν είτε λήψη υπηρεσιών είτε καταβολή δαπανών, ως ακολούθως»:
Ενοίκια ακινήτων, εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ.
Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές  αποκτήσεις – παραδόσεις, συναλλαγές µε τρίτες χώρες).
Εισιτήρια όλων των µεταφορικών µέσων, συµπεριλαµβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και Πιστωτικά Τιµολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.
Συνδροµές σε επαγγελµατικές οργανώσεις και επαγγελµατικά Επιµελητήρια,  συνδροµές και δωρεές σε συλλόγους και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί µη φορολογικά στοιχεία - αποδείξεις είσπραξης.
Δεν υποβάλλονται στοιχεία από τις Τράπεζες και τους συναλλασσόµενους µε αυτές, για συναλλαγές που αφορούν τους τόκους καταθέσεων ή τις προµήθειες που χορηγούνται από αυτές (έσοδα – έξοδα αντίστοιχα).
Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών.
Έξοδα µισθοδοσίας (µισθοί, ηµεροµίσθια, συντάξεις).
Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταµεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ.λπ.).
Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της Δ.Ε.Η., δεν περιλαµβάνονται στην αξία της συναλλαγής, που υποβάλλεται µε τις υπόψη καταστάσεις.
Γραµµάτια προκαταβολής (προείσπραξης) Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και τα µερίσµατα που χορηγούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιµελητών κλπ στα µέλη τους.
Τέλη και δικαιώµατα που εισπράττουν οι Άµισθοι Υποθηκοφύλακες, για λογαριασµό τους και για λογαριασµό τρίτων.
Μηδενικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών δεν υποβάλλοντα

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ