10.4.2013 10:59

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Συνεδριάζει αύριο στις 13.00 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η Οικονομική Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα να ξεχωρίζουν:

ΘΕΜΑ
1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για Διάφορες Δαπάνες για τις ανάγκες του Κεντρικού Κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης της Π.Ε. Λέσβου κ. Μ. Σβιντερίκου

ΘΕΜΑ 2ο:    Μεταστέγαση Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ε. Λέσβου .
Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ε. Λέσβου κ. Χ. Μαλακός

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Κατασκευή ΤΕΕ Καλλονής» προϋπολογισμού 5.970.000,00€ (με τον ΦΠΑ), αναδόχου Κ/Ξ ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε. – ΕΧΕΔΩΡΟΣ Α.Τ.Ε.
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου, κ. Αφροδίτη ΚουρογένηΘ

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δικηγόρου «Περί προσφυγής της ανώνυμης  εταιρείας «Ι. ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΤΕ»»
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου, κ. Αφροδίτη Κουρογένη

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας Τακτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια εντομοκτόνων δακοκτονίας για το πρόγραμμα 2013 της Π.Ε. Λέσβου με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή  των όρων του και των τεχνικών προδιαγραφών.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Β. Αιγαίου κ. Βάσος Κυριάκος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης, ενστάσεων και προσφυγών των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών του Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 για την Π. Ε. Λέσβου»
Εισηγητής: Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Β. Αιγαίου κ. Βάσος Κυριάκος

ΘΕΜΑ 7ο: Την έγκριση δαπάνης πίστωσης για την μεταφορά παγίδων και διαφόρων υλικών δακοκτονίας στα δημοτικά διαμερίσματα εντός    της Π.Ε. Λέσβου. 
Εισηγητής: Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Β. Αιγαίου κ. Βάσος Κυριάκος

ΘΕΜΑ 8ο: α) Έγκριση διενέργειας πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αρθρωτού βραχίονα με καταστροφέα και κλαδευτικό για το υφιστάμενο όχημα UNIMOG για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) έγκριση των όρων της σχετικής Διακήρυξης και των αναπόσπαστων Παραρτημάτων της (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ) του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Εισηγητής: Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Λέσβου κ. Αλέξανδρος Φακής

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ενεργειών προγράμματος  δακοκτονίας έτους 2013 Π.Ε. Χίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Β. Αιγαίου κ. Βάσος Κυριάκος

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων  κατά τηςυπ΄αριθμ.13/2012 απόφασης του Εφετείου Βορείου Αιγαίου (μετ. έδρα Χίου) με την οποία απερρίφθη η έφεσή μας κατά της υπ΄αριθμ.326/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)(αριθμός κατάθεσης Αγωγής:2152/Εργ.Μ.246/10.12.2010) .
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου κ. Κων/νος Γανιάρης

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ Νότιας Χίου» και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής αυτού.
Εισηγητής: Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ/ντος & Υποδομών κ. Γ. Σπανέλλης

ΘΕΜΑ 12ο: Εκδίκαση της από 19-02-2013 ένστασης της εταιρείας  ¨ΑΚΑΜΑΣ ΑΕ¨ αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΥΡΣΙΝΙΔΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ ΣΥΚΙΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ/ντος & Υποδομών κ. Γ. Σπανέλλης

ΘΕΜΑ 13ο: Εκδίκαση ένστασης  και  έγκριση ή μη του πρακτικού  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις εργασίες «Διαγνωστικές Μελέτες και Δημιουργία Δικτύου Επιχειρήσεων του έργου HANDICRAFTOUR» (Παραδοτέα 3.1.1, 3.3.1, 3.4.1, 4.1.1, 4.4.1, 5.2.1) του Έργου «Ανάδειξη της χειροτεχνίας ως ιδιαίτερου πολιτιστικού και οικονομικού πόρου μειονεκτουσών περιοχών της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας - Κύπρου στο πλαίσιο επιλεγμένων αγροτουριστικών διαδρομών - HANDICRAFTOUR»  
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου κ. Κων/νος Γανιάρης

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση  πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου κ. Κων/νος Γανιάρης

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση  δαπάνης για οργάνωση του  Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής  Αρχής  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  για τη νέα προγραμματική  περίοδο 2014-2020
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου κ. Κων/νος Γανιάρης

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και διαφόρων δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. Λέσβου βάση της Α.Α.Υ.
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Λέσβου κ. Κοσμία Μωραΐτου

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης Αποτελεσμάτων όλων των απευθείας αναθέσεων και πρόχειρων διαγωνισμών  και της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών των αποτελεσμάτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Β. Αιγαίου κ. Βάσος Κυριάκος

ΘΕΜΑ 18ο: α) Διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Έτους 2013, για τις ανάγκες των Ανοικτών Διαγωνισμών που διενεργούνται από την Δ/νση Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου της Περ. Β. Αιγαίου, λόγω αδυναμίας ορισμού μέλους – εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και β) διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης  Ενστάσεων και Προσφυγών Έτους 2013, για τις ανάγκες των Ανοικτών Διαγωνισμών που διενεργούνται από την Δ/νση Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου της Περ. Β. Αιγαίου, λόγω αδυναμίας ορισμού μέλους – εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Λέσβου κ. Αλέξανδρος Φακής

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της ΠΒ. Αιγαίου στην “Ε-ΛΑΔΙ-ΟΙΝΟΣ 2013
Εισηγητής: Περιφερειάρχης & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Αθανάσιος Γιακαλής

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Αθανάσιος Γιακαλής.

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λέσβου
Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λέσβου κ. Π. Πλωμαρίτης

 

ΘΕΜΑ 22ο: Συνδιοργάνωση διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τη Δ/νση Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Ναυτικά Μουσεία και Εκπαίδευση».
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου κ. Κων/νος Γανιάρης

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια Αναλώσιμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου
Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σάμου, κ. Αλ. Λυμπέρης

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανταλλαγή επισκέψεων μαθητών σχολείων
Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σάμου, κ. Αλ. Λυμπέρης

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διαγωνισμών  για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2013
Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σάμου, κ. Αλ. Λυμπέρης

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Γενικής Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ»
Εισηγητής: Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ/ντος & Υποδομών κ. Γ. Σπανέλλης

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ»με προϋπολογισμό 49.966,00 € (με ΦΠΑ)
Εισηγητής: Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ/ντος & Υποδομών κ. Γ. Σπανέλλης

ΘΕΜΑ 28ο: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις των «Θεσμοφορίων» του ΥΠΑΑΤ
Εισηγητής: Περιφερειάρχης & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Αθανάσιος Γιακαλής

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Λέσβου της Π.Β. Αιγαίου στις εκδηλώσεις 23-24 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Αθανάσιος Γιακαλής

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ