24.1.2013 10:03

«Ρότα» προς ανταγωνιστικότερη ακτοπλοϊκή αγορά με νέους κανόνες

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Πολλά μποφόρ έχει σηκώσει ήδη στον Πειραιά και στα ναυτεργατικά σωματεία το πολυνοσμοσχέδιο  για την ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σημαντικές μεταβολές στις οργανικές συνθέσεις των επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων της ακτοπλοΐας, αλλά στους χρόνους υποχρεωτικής δρομολόγησης τους, καθώς επίσης και στους χρόνους δρομολόγησης των ταχυπλόων σκαφών της ακτοπλοΐας.

Το νέο βελτιωμένο πολυνομοσχέδιο που προωθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωστής Μουσουρούλης δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.


Οι σημαντικότερες αλλαγές

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ναυτεμπορική:

«Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ακτοπλοΐας, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το λειτουργικό κόστος του επιβατηγού πλοίου με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

Το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου, μετά και την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, δόθηκε χθες στους εκπροσώπους φορέων της ακτοπλοΐας, που βρέθηκαν το απόγευμα στο υπουργείο, προκειμένου να διατυπώσουν την τελική τους άποψη, όπως επίσης και στους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Οι διατάξεις που αφορούν στην ακτοπλοΐα προστέθηκαν στο σχέδιο νόμου, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, στο προηγούμενο σχέδιο νόμου και είναι εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα και περιλαμβάνεται στο τρίτο μνημόνιο, καθώς ενισχύεται ιδιαίτερα η ευελιξία στη λειτουργία του ακτοπλοϊκού κλάδου.

Επίσης έχουν προκαλέσει ήδη την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας ΠΝΟ, η εκτελεστική επιτροπή της οποίας συνεδριάζει σήμερα με αντικείμενο τους τρόπους αντίδρασης στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στη ρύθμιση για τις ατομικές συνθέσεις εργασίας στα ποντοπόρα πλοία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Εκτελεστική Επιτροπή προσανατολίζεται στην κήρυξη 24ωρων επαναλαμβανόμενων απεργιών.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ακτοπλοΐα, από το νέο σχέδιο νόμου που έχει στη διάθεσή της η «Ν» προκύπτει ότι:

- μειώνεται η οργανική σύνθεση των επιβατηγών και επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων για τη χειμερινή περίοδο και ειδικότερα για το διάστημα από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 31ης Μαρτίου στην κατηγορία γενιών υπηρεσιών, ενώ μειώνεται στο μισό η καθοριζόμενη σε θαλαμηπόλους, επίκουρους και τραπεζοκόμους σύνθεση, όπως καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία

- επιτρέπεται με απόφαση του υπουργού η αντικατάσταση πλοίου με άλλο μικρότερο σε μία γραμμή. Ειδικότερα, «ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο ιδίου είδους, ανάλογης, μεγαλύτερης ή μικρότερης μεταφορικής ικανότητας, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 4, εφόσον καλύπτονται οι συγκοινωνιακές ανάγκες».

- επιτρέπεται η δρομολόγηση ενός ακόμη πλοίου από τον ίδιο πλοιοκτήτη μόνο για τους θερινούς μήνες στην ίδια γραμμή. Ειδικότερα μπορεί να γίνει αποδεκτό αίτημα πλοιοκτήτη να δρομολογεί ένα επιπλέον πλοίο, κατά τη χρονική περίοδο από Ιούνιο μέχρι και Σεπτέμβριο, στη δρομολογιακή γραμμή ή μέρος αυτής, για την οποία του έχει ανακοινωθεί δήλωση δρομολόγησης πλοίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 και για συνεχόμενο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εξήντα ημερών, με την προϋπόθεση ότι από την έναρξη της τρέχουσας δρομολογιακής περιόδου δεν έχει διακόψει τα δρομολόγιά του για διάστημα πέραν των σαράντα ημερών.

- Μειώνεται ο χρόνος δρομολόγησης των ταχύπλοων πλοίων, καθώς, όπως προβλέπεται, «η δρομολόγηση για επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία γίνεται, κατά τη διάρκεια της ετήσιας δρομολογιακής περιόδου που αρχίζει 1η Νοεμβρίου, για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, εκ των οποίων οι τρεις μήνες συνεχόμενοι». Με το υφιστάμενο καθεστώς η δρομολόγηση των ταχύπλοων είναι τουλάχιστον επτάμηνης διάρκειας.

- Επιτρέπεται η διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων για διάστημα μέχρι 45 ημέρες, εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραμμής καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία.

- Διευρύνεται ο αριθμός των περιπτώσεων που η εταιρεία μπορεί να απολύσει το πλήρωμα όπως π.χ. στην περίπτωση της ετήσιας επιθεώρησης, για εκτέλεση μετασκευών και όταν βέβαια διακόπτει για 45 ημέρες τα δρομολόγια.

- Καταργείται η διάταξη του προηγούμενου σχεδίου νόμου για τις επιτάξεις, που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των ακτοπλόων.

- Σε ό,τι αφορά τις άγονες γραμμές, προβλέπεται ότι με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επιβάλλεται τέλος υπέρ της χρηματοδότησης των άγονων γραμμών στους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων με τη μορφή ΝΠΔΔ, μέχρι ποσοστού 10% των ετήσιων εσόδων τους, που προέρχονται από την εκμετάλλευση του λιμένα τον οποίο διαχειρίζονται.

- Διευρύνεται η σύνθεση -ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη- του υπό σύσταση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥΝΗΠΟ), που λειτουργεί στο πλαίσιο Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

- Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), πριν από οποιαδήποτε απόφαση η οποία μπορεί να οδηγήσει στη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων ή να επιδράσει στη λειτουργία τους, εκπονεί μελέτη βιωσιμότητας για κάθε έναν από αυτούς, με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής που θα επιτρέπουν τη συνέχεια της αδιάλειπτης λειτουργίας τους και την απρόσκοπτη παροχή των διοικητικών υπηρεσιών τους, με την οποία αιτιολογεί την απόφασή του.

-Τέλος, αλλάζει η διατύπωση και όχι η ουσία της διάταξης που επιτρέπει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας για τα κατώτερα πληρώματα στα ποντοπόρα φορτηγά πλοία.
Συντονισμός

Στο υπουργείο Ναυτιλίας ανατίθεται ο εθνικός συντονισμός για την παρακολούθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Integrated Maritime Policy of the EU), όπως προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο του υπουργείου. Επίσης, προβλέπεται ότι στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανήκουν η Γενική Γραμματεία Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία προέρχεται από την τροποποίηση και τη μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα.

Ακόμη γίνεται ξεκάθαρο ότι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος αποτελεί την ανώτατη επιτελική υπηρεσία, με την οποία ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ασκεί τη διοίκησή του. Επιπλέον με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται επιτροπή για την τροποποίηση και την κωδικοποίηση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), ενώ επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης έναντι χρηματικού ανταλλάγματος υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, των προσομοιωτών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις με σκοπό την επιμόρφωση των στελεχών τους.

Οι αλλαγές με μια ματιά

 • - Μειώνεται η οργανική σύνθεση των πλοίων για τη χειμερινή περίοδο.
 • - Επιτρέπεται η αντικατάσταση πλοίου με άλλο μικρότερο σε μία γραμμή.
 • - Επιτρέπεται η δρομολόγηση ακόμη ενός πλοίου από τον ίδιο πλοιοκτήτη μόνο για τους θερινούς μήνες στην ίδια γραμμή.
 • - Μειώνεται ο χρόνος δρομολόγησης των ταχύπλοων πλοίων.
 • - Επιτρέπεται η διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων για διάστημα μέχρι 45 ημέρες.
 • - Διευρύνεται ο αριθμός των περιπτώσεων που η εταιρεία μπορεί να απολύσει το πλήρωμα.
 • - Καταργείται η διάταξη του προηγούμενο σχεδίου νόμου για τις επιτάξεις.
 • - Επιβάλλεται τέλος υπέρ της χρηματοδότησης των άγονων γραμμών.
 • - Διευρύνεται η σύνθεση του υπό σύσταση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής.
 • - Το Ταμείο Αξιοποίησης πριν από οποιαδήποτε απόφαση για τα λιμάνια εκπονεί μελέτη βιωσιμότητας.
 • - Αλλάζει η διατύπωση της διάταξης που επιτρέπει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας για τα κατώτερα πληρώματα στα ποντοπόρα φορτηγά πλοία.
 •  

Αναλυτικά το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα theseanation και συγκεκριμενα μπορείτε να πατήσετε http://www.theseanation.gr/images/ATTACHMENTS/20290/%20.pdf

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ