Ειδήσεις

17/10/16 17:35

τελ. ενημ.: 18/10/16 9:17

Όχι σε εργοστάσιο καύσης [BINTEO]

ΑΣΥΜΦΟΡΟ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΤΟ ΤΟΣΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΧΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Η μείωση των απορριμμάτων έπρεπε να υπερισχύει της κερδοφορίας και να αποτελεί βασική προτεραιότητα ενός τοπικού  σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων, κατά την επικεφαλή της «Χιακής Συμπολιτείας»  Ερμιόνη Φρεζούλη, η οποία χαρακτήρισε ανέφικτες τις λύσεις που προτείνει το ΤΟΣΔΑ . «Προτείνουμε μια προσέγγιση που θα προωθεί τη μείωση των απορριμμάτων (κι όχι την υποτιθέμενη κερδοφορία από αυτά). Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο με την κοινωνία συμμέτοχη», ανέφερε η Ερμιόνη Φρεζούλη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παρεχώρησε με αφορμή την έγκριση του ΤΟΣΔΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο. «. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Δεν υπάρχει μια λογική, αλλά το Σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις επιλογές για τη διαχείριση των απορριμμάτων, χωρίς επί της ουσίας ιεράρχηση. Προφανώς αυτό έρχεται να απαντήσει στο φόβο μήπως δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί κάποιο έργο που θα προκύψει στο μέλλον λόγω της Αρχής της Αιρεσιμότητας. Αυτό όμως δεν συνιστά σχεδιασμό», επισημαίνει η επικεφαλής της « Χιακής Συμπολιτείας»  προσθέτοντας ότι  η Δημοτική Αρχή αναπαράγει η μια λογική που είχε καυτηριάσει έντονα στις προεκλογικές της διακηρύξεις

Απουσιάζει η ανάλυση κόστους και η εκπαίδευση προσωπικού

Εκτενής ήταν και οι αναφορές της για το κόστος λειτουργίας της προτεινόμενης δράσης υπογραμμίζοντας ότι στο σχέδιο υπάρχει  μόνο ένα ενδεικτικό κόστος υλοποίησης της δίχως να αναλύεται το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος της. «Μέσα στο ΤΟΣΔΑ υπογραμμίζεται η  ανάγκη για καινούργια διαγράμματα ροής εργασιών και τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία νύξη για την ανάγκη εκπαίδευσης του υφιστάμενου προσωπικού του Δήμου και μόνιμων προσλήψεων επιπλέον κατάλληλα καταρτισμένων εργαζομένων», είπε η κα Φρεζούλη καυτηριάζοντας την τακτική των απευθείας αναθέσεων σε ιδιότητες  που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή λόγω έλλειψης προσωπικού.

Επικίνδυνη και ασύμφορη η καύση 

Η επικεφαλής της «Χιακής Συμπολιτείας» διαφώνησε  και με την πρόταση  δημιουργίας μονάδας θερμικής επεξεργασίας, λέγοντας ότι  αφενός πρόκειται για  μια μέθοδο που επιβαρύνει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και αφετέρου  στηρίζει τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.«Τα εργοστάσια καύσης – γιατί περί αυτού πρόκειται – εντάσσονται στο πλαίσιο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τον ιδιώτη να διαχειρίζεται το εργοστάσιο και το δήμο να  δεσμεύεται να του παραδίδει συγκεκριμένη ποσότητα απορριμμάτων κάθε χρόνο, με επαχθείς ρήτρες στην περίπτωση που δεν το κάνει. Ταυτόχρονα, δεσμεύει το δήμο για τουλάχιστον 25 έως 30 χρόνια», υπογραμμίζει η Ερμιόνη Φρεζούλη. 

Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει τα απορρίμματα με λογική κέρδους

Τέλος η κα Φρεζούλη κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι αντιμετωπίσει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων με τη λογική του κέρδους, προωθώντας την παραγωγή περισσότερων απορριμμάτων, παρά τη μείωση και ανακύκλωση τους. « Δεν μπορούν να συνδυαστούν η μείωση και η ανακύκλωση με τη μηχανική διαλογή και την καύση. Μόνο μετά από εξαντλητική διαβούλευση θα μπορούσε να προκριθεί εκείνο το σενάριο που ταιριάζει στη Χίο.», κατέληξε η επικεφαλής της « Χιακής Συμπολιτείας». 

Δείτε επίσης