20.6.2013 17:41

"Η Χίος μπορεί να πρωτοστατήσει στο θαλάσσιο τουρισμό"

Η αξιοποίηση των μαρίνων αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και κατ’ επέκταση για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της χώρας μας. Ταυτόχρονα, δημιουργεί θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι για κάθε εκατό θέσεις ελλιμενισμού δημιουργούνται 4 έως 6 άμεσες θέσεις εργασίας και εκατό θέσεις στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, το όφελος είναι ευρύτερο για την οικονομία του νησιού, καθώς σύμφωνα με έρευνες, κάθε 1 ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων δημιουργεί 1,5 ευρώ άμεσης οικονομικής δραστηριότητας στη μαρίνα και 6,84 ευρώ έμμεσης οικονομικής δραστηριότητας στην τοπική οικονομία.

Στην κατεύθυνση αυτή, εξελίσσεται το πρόγραμμα αξιοποίησης του δικτύου μαρίνων της χώρας, που έχει αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά με το έμπρακτο ενδιαφέρον 11 διεθνών και εγχώριων επενδυτικών σχημάτων για την πρώτη ομάδα που αφορά στις μαρίνες Αλίμου, Πόρου, Ύδρας, Ν. Επιδαύρου. Εξέλιξη που καταδεικνύει το υπαρκτό και ισχυρό ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας, όταν αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Στην προσπάθεια αυτή, η Χίος δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει πίσω.

Προσωπικά, πιστεύω ότι το νησί μας έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει πόλο έλξης πολλών σκαφών και να γίνει πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού στη χώρα μας. Κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις αναφορικά με τον τρόπο αξιοποίησης. Είναι όμως κάποιες απόψεις που βασίζονται σε παρανοήσεις που οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε.

Αρχικά, είναι δεδομένο ότι η αξιοποίηση της μαρίνας στο Καστέλλο μαζί με τμήμα του Λιμένα Χίου αποτελεί την πλέον συμφέρουσα οικονομική λύση, αφού η μαρίνα δεν λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια, χάνοντας από την αξία της, έχει συγκεκριμένους περιορισμούς για τα μεγέθη των σκαφών, ενώ στο Λιμένα Χίου φιλοξενούνται ήδη μεγάλα σκάφη και μπορούν να αναπτυχθούν υποδομές για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Παράλληλα, η παραχώρηση μέρους του Λιμένα αφορά στον θαλάσσιο χώρο και όχι στην χερσαία ζώνη του Λιμένα, καθώς από αυτόν παραχωρούνται μόνο τα κρηπιδώματα προκειμένου να αναπτυχθεί λιμενική δραστηριότητα για μεγάλα σκάφη αναψυχής (άνω των 25 μ).

Σημειώνω ότι για τα σκάφη αυτά εκτιμάται πως σε κάθε ελλιμενισμό δημιουργούν έσοδα για την τοπική κοινωνία που ξεκινάνε από 20.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν τις 500.000 ευρώ ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα λάβουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι 6.500 σκάφη αυτής της κατηγορίας πλέουν στην περιοχή της Ανατολικής Αδριατικής και λιγότερα από 1.000 περνούν στο Αιγαίο λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδομών. Η δημιουργία και κατάλληλη προώθηση των υποδομών από επαγγελματίες διαχειριστές θα τοποθετήσει την Χίο στον χάρτη των προορισμών για υπερπολυτελή σκάφη αναψυχής, με πολύ σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία της Χίου.

Στο πλαίσιο αυτό, επελέγη η αξιοποίηση της μαρίνα της Χίου στο Καστέλλο σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του νότιου-νοτιοανατολικού τμήματος του Κεντρικού Λιμένα Χίου. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα σύμπλεγμα χώρων στη Χίο (Καστέλλο και Κεντρικού Λιμένα), το οποίο θα είναι ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ελλιμενισμού διευρυμένης ποικιλίας σκαφών διαφόρων μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων και mega-yachts.

Είναι αυτονόητο ότι η τυχόν ξεχωριστή αξιοποίηση, αν μπορούσε να γίνει, θα δημιουργούσε σημαντικό θέμα ανταγωνισμού μέσα σε μια πολύ περιορισμένη γεωγραφική έκταση, γεγονός που ενδεχομένως θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους επενδυτές που θα ενδιαφερόντουσαν αποκλειστικά για τη Μαρίνα Καστέλλου. Από την άλλη πλευρά η αξιοποίηση μόνο της μαρίνας στο Καστέλλο θα επέβαλε με βάση την κείμενη νομοθεσία την απαγόρευση ελλιμενισμού σε 5 ναυτικά μίλια από αυτή των σκαφών αναψυχής, δηλαδή και μέσα στο λιμάνι της Χίου. Είναι λοιπόν λογικό να δημιουργηθεί μία μαρίνα ικανή να ανταγωνίζεται με επιτυχία τις τουρκικές που βρίσκονται απέναντι, παρά να δημιουργηθεί εσωτερικός ανταγωνισμός και απαγορεύσεις, που θα βγάλουν στο τέλος χαμένο το ίδιο το νησί της Χίου.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αξιοποίηση θα γίνει με μορφή παραχώρησης και μακροχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή, δεν πρόκειται να πουληθεί ο λιμένας, αλλά να παραχωρηθεί μέρος του προς αξιοποίηση για 30 ή 40 χρόνια. Οι επιπλέον επενδύσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της μαρίνας θα παραμείνουν στους δημότες της Χίου, αφού με την ολοκλήρωση της παραχώρησης η κυριότητά τους επιστρέφει στο Δημόσιο.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι θα πραγματοποιηθούν περιβαλλοντικές μελέτες από το ΤΑΙΠΕΔ, με αποτέλεσμα να επωφεληθεί η Χίος από καλύτερους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας. Θα δημιουργηθεί ένα ποιοτικά καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον στην περιοχή, ενώ η πρόσβαση των πολιτών στο θαλάσσιο μέτωπο και τη μαρίνα θα είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως.

Παράλληλα, βασικός στόχος της πρότασης είναι να υπάρξει ευθεία διασύνδεση της μαρίνας με την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Χίου και να μην περιορίζεται η τουριστική δραστηριότητα μόνο εντός της μαρίνας. Για το λόγο αυτό, μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις των επενδυτών προβλέπεται η υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη των μαρίνων.

Σημαντική παράμετρος είναι και η δημιουργία θέσεων εργασίας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη το νησί μας. Η αποτελεσματική αξιοποίηση της μαρίνας θα συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στη δημιουργία πολλών εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας. Και αυτό αποδεικνύεται από το παράδειγμα άλλων περιοχών με παραπλήσια χαρακτηριστικά ως προς τη πρόταση για την μαρίνα. Στην περίπτωση της Χίου, οι τεχνικοί σύμβουλοι αναφέρουν πως μία σταθμισμένη κατανομή σκαφών αναψυχής, από 8 έως 70 μέτρα, μπορεί να δημιουργήσει περί τις 300 θέσεις ελλιμενισμού. Το στοιχείο αυτό αρκεί για να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι η αναβάθμιση των μαρίνων με επενδύσεις.

Επιπλέον, εκτός από την αναβάθμιση - αξιοποίηση του νότιου – νοτιοδυτικού τμήματος του λιμανιού έχω προτείνει να ζητηθεί η μελέτη για πιθανή επιχωμάτωση της βόρειας πλευράς του λιμανιού. Και αυτό ώστε να καταδειχθεί αν είναι δυνατή η καλύτερη εκμετάλλευση των σημερινών χώρων του λιμανιού για την πρόσδεση είτε μεγαλύτερων πλοίων εκεί κατά μήκος, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την άμεση προσέλκυση κρουαζιέρας. Είτε για την ασφαλέστερη προσέγγιση των πλοίων της ακτοπλοΐας στις σημερινές συνθήκες. Και περαιτέρω για να μπορέσει να ανασάνει και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του τμήματος του λιμανιού όπου υπάρχει το Κάστρο της Χίου, αλλά και το REX.

Η Χίος έχει ανάγκη από έργα που θα συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά στην ενίσχυση και ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της. Έργα αναπτυξιακά, γρήγορης απόδοσης, όπως η συνδυασμένη αξιοποίηση μέρους του Λιμένα Χίου μαζί με τη μαρίνα στο Καστέλλο, που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας. Έργα που να υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις τώρα και ταυτόχρονα να αναβαθμίσουν ριζικά τη θέση της Χίου, όχι μόνο στον ελλαδικό αλλά στον παγκόσμιο χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ