Ειδήσεις

4/3/13 10:21

τελ. ενημ.: 4/3/13 10:21

Επίθετα Καλαμωτής

Τα επίθετα που ακολουθούν ευρίσκονται στους κώδικες της Καλαμωτής στη Βιβλιοθήκη Κοραή (Χειρ. 145, 147 και 148 και με τους λοιπούς στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Χίου.

 

Αγγελής, νικόλαος 1681 (67-41v)

Ακερόρης, ξένος 1680 (67-31r), γιώργης 1735 (148-17r)

Ακοπανιστάκιν, γιώργης 1682 (67-95r)

Ακοπάνιστο[υ], κόστα 1699 (70-85v), Ιω –ς 1736 (148-52r)

Αλατένης, γιάνης 1701 69-22r), 1726 (119-94r)

Αληθινός, γεώργης 1680 (67-7v)(1)

-κόστας –γλυφτρός 1683 (145-122r)

-π” νεαμονίτης –γλυφτρούδιν 1687 (68-6r)

-σήδορος --  καρονάκης 1684 (145-165v)

-σίδερου --  καρονά 1700 (70-123r), Ιω --  καρονακιού 1725 (1191-63r)

-Ιω --  καταργός 1688 (68-87v)

-μιχάλης --  του καταργόσα 1688 (68-122r)

-γεώργιος --  νομικός 1682 (67-92v)

-σταμάτης --  σκαθάκιν 1725 (1191-73v)

-μιχάλης --  σκαθής 1687 (68-19r), 1700 (70-97r)

-γεώργης  --  σπανός 1700 (70-97v)

-γεώργης --  χερομητάκιν (Υπογραφή) 1688 (68-116r)

Αμήρης, π”νικόλας 1683 (145-115r), μονής 1744(1162-77r)

-π” νικόλας  γαλάτουλας – 1683 (145-116r)

-του ληώ τ’ – ποτε μηχάλη το τερτάρτην 1706 (71-129v)

Αντρέτας, κόστας (Υπ) 1687 (68-68r), 1745 (1192-145r)

-κόστας σμυρναίος – 1687 (68-72r)

Αντρητάκιν, μιχάλης 1735 (148-38v)

Αντριότι, το χαρτί του διμίτρι τ’ – 1709 (69-109r)

Απλοχαίρις, π” γεόργις (Υπ) 1687 (68-17r)

-μιχάλις πνευματικός – (Υπ) 1727 (1191-119v)

Αρβανίτις, π”μιχάλις --  του ποτέ Ιω από χοριόν παρπαριά 1746 (1191-195v)

Αργηρού, νηκόλας του --  από τον καθαράκτην 1703 (71-36r)

Αρζηνικούδι, νικόλας 1707 (69-58v), Ιω – από πατρικά 1723 (1191-8r)

Αρσενικούδιν, σταμάτις 1735 (148-8r), κηριακος 1717 (72-14v)

Αρσίνικος, μιχάλις (Υπ) 1683 (67-118r)

Αρτζήνηκου, καλή τα’ --  1688 (68-89v), 1744 (1192-107v)

Αρφανός, νηκόλας 1683 (145-117r), μιχάλης 1735 (148-8r)

-γιόργης – του ποτέ γηάνη μελαχρινού από μέσα δηδήμα 1702 (71-18v)

Ασίμι, π”νικόλα 1725 (1191-56v)

Ασμανάδι, μιχάλις – του κόστα αντρέτα 1730 (147-34)

Αφτηαδι, γιανη 1704 (71-60r)

Βαρλά, μαρού του μαυροθέρη – 1684 (145-174r), γεόργις 1745 (1192-149r)

Βαρλάδη, παντέλης (Υπ) 1698 (70-28r), 1737 (148-96r)

Βασιλάκιν, σταμάτιος 1735 (148-10r)

Βερεσές, Ιω 1726 (1191-88r), 1735 (148-8v)

Βεργίτζης, νικόλαος 1680 (67-21v), π” Ιω 1735 (148-9r)

Βεστάρχης, π”νικόλας (Υπ) 1680 (67-10v), νικολής 1735 (148-10v)(2)

Βλαβλά, μιχάλις 1726 (1191-99r)

Βλαστό, γιάνη –ύ από αρμόλια 1704 (71-89r), 1726 (1191-104v) [στην κώμη]

Βλαχάκι, μιχάλις 1743 (1192-59v)

Βλάχος 1710 (69-98v), γεόργις 1735 (148-11v)

Βραχνός, στεφανής [πυργούσης] 1738 (147-167)

Βρουλή, μιχάλη 1698 (70-31v)

Σχόλια άρθρου: 0