Ειδήσεις

19/6/15 11:40

τελ. ενημ.: 19/6/15 17:05

Ε.Ν.Α. σε περιφερειακό ρόλο

ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Σύσκεψη για την αναβίωση και επαναλειτουργία της ΕΝΑ Χίου Α.Ε. συγκάλεσε χθες στα γραφεία της Περιφέρειας στη Μυτιλήνη η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, με τη συμμετοχή του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Χρύσανθου Αργυρίου, των Περιφερειακών Συμβούλων Χίου Γιάννη Ξενάκη και Κωνσταντίνου Βεργίνα και των εκκαθαριστών της Εταιρίας Νίκου Πιτσιλού και Πέτρου Φλάμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη βιωσιμότητας, με στόχο τη θωράκιση της υγιούς επαναλειτουργίας της ΕΝΑ Α.Ε. ως ευέλικτου μηχανισμού στήριξης του συνολικού έργου της Περιφέρειας για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων, μέσω της προώθησης επενδύσεων και σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε από τους εκκαθαριστές η οικονομική αποτύπωση των συνολικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων της εταιρίας. Αποφασίστηκαν οι άμεσες ενέργειες, που σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να προηγηθούν της απόφασης των συλλογικών οργάνων.

Σχόλια άρθρου: 0