Ναυτιλία

24/3/18 10:05

τελ. ενημ.: 1/6/18 13:45

Διεθνές συνέδριο για τα νησιωτικά λιμάνια. Εμείς θα μετέχουμε;

Να αναδειχθεί ο ζωτικός ρόλος των λιμένων και της ναυτιλίας στη χάραξη μιας αναπτυξιακής στρατηγικής στον  Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό χώρο, η οποία θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιφερειών και θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των οικονομικών συντελεστών στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι ο βασικός στόχος του συνεδρίου «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές και Νησιωτικότητα» που διοργανώνεται 19 και 20 Απριλίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά από το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ.

Ταυτόχρονα στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά ως προς το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη λειτουργία των λιμενικών τους υποδομών σε σχέση με τις θαλάσσιες συνδέσεις (ενδονησιωτικές και μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας). Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής των «Έξυπνων Νησιών – Smart Islands» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική για την μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου. Επιπλέον, το συνέδριο παρακολουθεί τις εφαρμογές των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ports of the Future, Connecting Europe Facility (CEF)- Blending Call, Motorways of the Sea κ.α.  Υπό την έννοια αυτή, αποτελεί και ιδανικό τόπο για συνεργασίες και συμπράξεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ως εκ τούτου, το συνέδριο συνιστά μια μοναδική ευκαιρία να υπάρξουν συναντήσεις μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, της αυτοδιοίκησης, των οργανισμών λιμένων, του επιστημονικού κόσμου, των κρατικών και κυβερνητικών παραγόντων, των ΜΚΟ και των υπηρεσιών/φορέων της ΕΕ, στην κατεύθυνση της δημιουργίας συμπράξεων για χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά λιμάνια και τα λιμάνια των νησιών.

Για το σκοπό αυτό προγραμματίζεται την πρώτη μέρα του συνεδρίου η διοργάνωση ενός Networking Dinner στο οποίο  θα συμμετάσχουν ορισμένοι εκ των συνέδρων και των προσκεκλημένων ομιλητών. Επίσης έχει προβλεφθεί η διοργάνωση μιας συνάντησης εργασίας (workshop) στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των λιμενικών αρχών, με στόχο τη σύνταξη ενός Οδηγού για τη Διαχείριση των Μικρών Λιμένων.

Οι φορείς του νησιού και ιδιαίτερα το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει προγραμματίσει τη συμμετοχή του ή εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές τάσεις στη διαχείριση των λιμενικών υποδομών δεν μας αφορούν;

Σχόλια άρθρου: 0

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
300x250
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση