Κοινωνία

4/9/15 12:45

τελ. ενημ.: 4/9/15 12:45

Ξεκινούν τα προγράμματα κοινωνικής μέριμνας

ΥΠΟΓΡΑΨΕ Η ΧΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Με αποφάσεις της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου ξεκίνησε η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  2014-2020, με την έκδοση των τριών πρώτων αποφάσεων ένταξης που αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Αναλυτικά τα έργα αυτά αφορούν:


• Στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών, για το έτος 2015-2016, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με προϋπολογισμό 1.993.178 ευρώ.


• Στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών (ΜΕΑ), για το έτος 2015-2016, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ατόμων ΜΕΑ (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με προϋπολογισμό 146.665 ευρώ.


• Στην παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2015-2016, με προϋπολογισμό 219.950 ευρώ. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση