Κοινωνία

21/8/19 11:53

τελ. ενημ.: 21/8/19 11:55

Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ μέχρι και τέλος Αυγούστου

Μέχρι και τις 30 Αυγούστου θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χίου οι ενδιαφερόμενοι. Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής 5:

  • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
  • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
  • Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών
  • Τεχνίτες Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  • Κομμωτικής Τέχνης

 Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί το 1996 μέχρι και το 2003 και κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον της Α’ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση