27.5.2014 14:15

«Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού»  (ΦΕΚ 1212/26.11.1998, τ.Β΄, όπως ισχύει και  σύμφωνα με την 18η/03.04.2014 απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης Παν/μίου Αιγαίου, εν αναμονή έκδοσης νέας Υ.Α.),  στη Χίο.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

-   Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

-   Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)

μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.                                                

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο σαράντα (40) και για τις δύο κατευθύνσεις.

 

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

 • Βαθμό Πτυχίου.
 • Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
 • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας).
 • Προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 • Προσωπική συνέντευξη.
 • Κάθε άλλου στοιχείου σχετικού με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ, Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82100, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία και στην Ιστοσελίδα).
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τους υποψηφίους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
 • Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας και για τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας.
 • Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην αξιολόγησή τους.

 

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά  στο e-mail: mstath@aegean.gr μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014, τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στο Μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2014.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά περίπτωση, σε Αθήνα,  Χίο και Μυτιλήνη, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, συνολικού ποσού 3.500 € και για τρία εξάμηνα. Οι επιτυχόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό των 500,00 € για την επικύρωση της συμμετοχής τους στο ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων.

Χορηγούνται υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με την υψηλότερη επίδοση και προσφέρεται η δυνατότητα σίτισης και στέγασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κ. Μ. Σταθάκου), τηλ. 22710-35322, 22710-35323, φαξ 22710-35399, e-mail: mstath@aegean.gr και από τη σελίδα στο διαδίκτυο http://www.chios.aegean.gr/tourism/

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ