Κοινωνία

15/9/15 11:35

τελ. ενημ.: 15/9/15 11:35

Πληρώστε πριν είναι αργά

Τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας τεχνικού ελέγχου. να καταβάλουν μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος εκπρόθεσμης προσέλευσης, δίνει το ΚΤΕΟ Χίου.

Σύμφωνα με τις προθεσμίες που ανακοινώθηκαν έως 30-09 θα μπορούν α πληρώνουν τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα των έξι μηνών παρήλθε έως τις 30-06-2014, έως 31-10, για όσα παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014 και μέχρι 30-11 για όσα το εξάμηνο παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως 14-09-2015.

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών, σύμφωνα με το ΚΤΕΟ Χίου, θα πληρώνεται ολόκληρο το πρόστιμο εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Τέλος επισημαίνεται ότι από 01-01-2016 στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας 150 ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση