Κοινωνία

23/2/13 12:47

τελ. ενημ.: 23/2/13 12:47

Πέρασε τις εξετάσεις

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΠΕΡΝΑ ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Ολοκληρώθηκε στις 18/2/2013 η συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορίου Αιγαίου.
Στη συνεδρίαση υποβλήθηκε προς αξιολόγηση σε πρώτο στάδιο το έργο της «Αξιοποίησης εγκαταλελειμμένου βιομηχανικού κτιρίου για μετατροπή του σε Βιομηχανικό κτίριο» το οποίο βρίσκεται στην Χίο, αξιολογήθηκε με τα κριτήρια «Pass-Fail» το εν λόγω έργο και η βαθμολογία που το έργο συγκέντρωσε, του επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας για οριστική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Jessica».
Στο εν λόγω πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δέσμευσε πόρους από το πρόγραμμα της ύψους 10 εκ. ευρώ και αναμένεται το επόμενο διάστημα να υποβληθούν και άλλες προτάσεις για αξιολόγηση.
Σημειώνεται ότι έργα Jessica είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν εφόσον η φύση και ο χαρακτήρας τους συνάδει με την σχετική προκήρυξη και εν γένει συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αποτελεσματικότερης λειτουργίας της πόλης στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση