Κοινωνία

21/1/13 14:56

τελ. ενημ.: 21/1/13 14:56

Οι όροι για μετεγγραφές φοιτητών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποιος μπορεί να μετεγγραφεί μόνο σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα με αυτήν που πέτυχε κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012. Η αντιστοιχία των τμημάτων θα επικαιροποιηθεί και σύντομα θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας. Επίσης, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και η πλήρης λίστα των ασθενειών-παθήσεων που λειτουργούν ως συμπληρωματικό κριτήριο για την πραγματοποίηση μετεγγραφών.
Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
Εκκαθαριστικό των εισοδημάτων του 2011.
Βεβαίωση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε περίπτωση ανεργίας των γονέων ή κηδεμόνων, που αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι ή ήταν άνεργοι κατά το 2012.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από κρατικούς φορείς για τους ίδιους ή για γονείς ή για τέκνα ή για αδελφούς ή για συζύγους.
Βεβαίωση σπουδών αδελφού ή αδελφής από το τμήμα στο οποίο φοιτά.
Βεβαίωση πως είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως και δύο τμήματα, διαφορετικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, αρκεί να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του τμήματος εισαγωγής του κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011-2012 και του τμήματος για το οποίο υποβάλλει αίτηση.
Ο υποψήφιος κατά την αίτησή του θα δηλώνει τη σειρά προτίμησης των τμημάτων στα οποία αιτείται τη μετεγγραφή του. Η διαδικασία των μετεγγραφών θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Φεβρουάριο, ώστε οι μετεγγραφέντες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.
πηγη: ΕΘΝΟΣ

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση