22.4.2015 12:10

Ναγός; Ποιος Ναγός;

• ΕΜΦΑΤΙΚΗ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ «ΒΑΡΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ» ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝΧ

Σύμμεικτη προτεραιότητα στην αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων της κεντρικής και νότιας Χίου με την κατασκευή νέων φραγμάτων και δικτύων ύδρευσης – άρδευσης και ταυτόχρονη επέκταση των μονάδων αφαλάτωσης στην ευρύτερη περιοχή του Θόλους και του Αγίου Μηνά δίνει το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του νησιού μας που θέτει σε διαβούλευση η ΔΕΥΑΝΧ.

Τα Σχέδια Διαχείρισης αποτελούν το πιο βασικό θεσμικό εργαλείο που εισάγεται στον τομέα του νερού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την τάση προς ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό και αειφορική διαχείριση, με στόχο τη μακροπρόθεσμη προστασία όλων των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) και των οικοσυστημάτων.

Η επεξεργασία του για τη Χίο έγινε από το στελεχικό δυναμικό της ΔΕΥΑΝΧ, με την καθοριστική συμμετοχή του υδρογεωλόγου Μιχ. Πιπίδη, του ειδικού γραμματέα του Δήμου Αντ. Μήλια και του ειδικού συνεργάτη του δημάρχου σε θέματα περιβάλλοντος Δημ. Τσούχλη.

Από μια πρώτη ανάγνωση εντύπωση προκαλεί η απουσία κάθε ειδικής αναφοράς στο υδατικό δυναμικό της Ρήνας και του Ναγού, άλλοτε «βαρύ πυροβολικό» του υδατικού σχεδιασμού στο νομό μας, παρότι εντάχθηκε τελικά στη λίστα των προτεινόμενων έργων η ολοκλήρωση του φράγματος στο Σαραπιό, για το οποίο είχε προηγηθεί, πριν ένα μήνα, έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου της ΔΕΥΑΝΧ, Απ. Τζιώτη, και του πρώην δημάρχου Πολ. Λαμπρινούδη. Φαίνεται ότι το σκανδαλώδες προ δεκαετιών έργο μεταφοράς του νερού ρίχνει ακόμα βαριά τη σκιά του και επισκιάζει κάθε λογική σκέψη επανεξάτασης της εκμετάλλευσης των τεράστιων ποσοτήτων ποιοτικού νερού που καταλήγουν, ακόμα και τη θερινή περίοδο, στη θάλασσα.

Το Σχέδιο Διαχείρισης τέμνεται ανά ζώνη δημοτικών ενοτήτων και περιγράφει τα ισχύοντα δεδομένα ανά περιοχή, αναδεικνύοντας και τις προτεινόμενες δράσεις. Απουσιάζει όμως από αυτό η κοστολόγηση των έργων, καθοριστικός παράγοντας ιεράρχησης τους για το μέλλον.

Κατά τη μελέτη του προκύπτει η αγωνία της ΔΕΥΑΝΧ να βελτιώσει την ποιότητα του νερού στην πρωτεύουσα και τους οικισμούς των Μαστιχοχωρίων, της Ιωνίας και του Αγίου Μηνά, εκεί που διαχρονικά παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα. Μεταξύ των σημαντικών παρεμβάσεων που προτείνονται είναι η κατασκευή των φραγμάτων Κοντού και Κουφού, η ολοκλήρωση του Σαραπιού, ενώ δεν εγκαταλείπεται ο Κορακάρης ως βασική λεκάνη υδροδότησης της πρωτεύουσας, με πρόταση για ανόρυξη νέων γεωτρήσεων και αντικατάσταση των υφιστάμενων. Σημαντική βαρύτητα αποδίδεται στην κατασκευή νέων ή τη βελτίωση των υφιστάμενων ταχυδιυλιστηρίων, έργα για τα οποία με μεγαλύτερη ευκολία θα αντληθούν πόροι από τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

Στα Μαστιχοχώρια εντοπίζεται φθίνουσα πορεία ως προς την ποιότητα και ταυτόχρονη αύξηση της  ποσότητας του χρησιμοποιούμενου νερού. Συγκριτικό πλεονέκτημα για την εναλλακτική κάλυψη των υδρευτικών τους αναγκών χαρακτηρίζεται ο υφιστάμενος βασικός σχεδιασμός των δικτύων μεταφοράς από το υπό μελέτη δίκτυο ύδρευσης του φράγματος Κατράρη, για το οποίο ωστόσο αμφισβητείται, βάση των ως τώρα στοιχείων συγκέντρωσης νερού για μια εξαετία, η δυνατότητα του. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η αναγκαιότητα κατασκευής του φράγματος Κοντού για κάλυψη και μόνο υδρευτικών αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων, ώστε να προκύψει πλεόνασμα νερού από το φράγμα Κατράρη για διάθεση σε υδρευτικές και μόνο ανάγκες για το Δήμο Ιωνίας και τον οικισμό Πατρικών.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΙΑΣ

Και στην Ιωνία εντοπίζεται αντίστοιχη φθίνουσα πορεία ως προς την ποιότητα και ταυτόχρονη αύξηση της  ποσότητας του χρησιμοποιούμενου νερού, με τις ελπίδες να εναποτίθενται και εδώ στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού για το φράγμα Κατράρη. Καταγράφεται η υφαλμύρυνση της γεώτρησης του Συνδέσμου, αντίθετα για τη λεκάνη των δύο γεωτρήσεων της Τήλης εμφανίζει υδροφορία σε θετικό υψόμετρο και παρουσιάζει επαναπλήρωση με τις πρώτες βροχοπτώσεις ή και με τις πρώτες επιφανειακές απορροές του παρακείμενου χειμάρρου Κατράρη.

Η γεωλογία της περιοχής της Ιωνίας κατά το πλείστον αποτελείται από μάργες με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του εμπλουτισμού των λεκανών από τις οποίες αντλείται μέρος του νερού για υδρευτική ή άλλη χρήση. Επακόλουθο αυτής της ιδιαιτερότητας της περιοχής είναι ο περιορισμένος χρόνος εκμετάλλευσης των υδροληπτικών έργων (γεωτρήσεων).  Επιπλέον μοναδική ιδιαιτερότητα με αρνητικά αποτελέσματα παρουσιάζει το ανατολικό και νότιο τμήμα του τέως Δήμου Ιωνίας καθώς και η περιοχή των Πατρικών μέχρι το ύψωμα του Μύλου στην περιοχή της Κώμης με απελευθέρωση μικροποσοτήτων μεθανίου και ύπαρξης ενώσεων θείου σε υδροληπτικά έργα (γεωτρήσεις) της περιοχής.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

Στοιχεία φθίνουσας πορείας ως προς την ποιότητα και ταυτόχρονη αύξηση της  ποσότητας του χρησιμοποιούμενου νερού καταγράφονται και για τους οικισμούς των Καμποχώρων, οι ανάγκες των οποίων καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα και με επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους - δεξαμενές.

Οι οικισμοί καθώς και τα υδροληπτικά έργα των γεωτρήσεων των Καμποχώρων, αν και βρίσκονται μέσα στη λεκάνη Κορακάρη, δεν αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρό πρόβλημα δεδομένου ότι σημαντικές ανάγκες καλύπτονται από πηγαία νερά και από τους δύο ταμιευτήρες Ζυφιά και Αγίου Γεωργίου.

Υπολογίζεται ότι με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης κυρίως των ταμιευτήρων και σε σχέση με τη μελλοντική κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών Βέσσας, Ελάτας και Λιθίου από ταμιευτήρα της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων θα υπάρξουν σημαντικά πλεονάσματα για τον εμπλουτισμό και ποιοτική βελτίωση των υδραγωγείων των υπόλοιπων οικισμών των Καμποχώρων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Οι παραλιακοί οικισμοί Θυμιανών και Νεοχωρίου είναι αυτοί που στο μεγαλύτερο βαθμό έχουν να καλύψουν την τουριστική κίνηση του νησιού κατά την καλοκαιρινή περίοδο χωρίς την ανάλογη υποδομή και πρόβλεψη για την έξαρση της κατανάλωσης νερού και τον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό από τη δεκαετία του '80 για τον τρόπο αντιμετώπισης της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας με αποτέλεσμα να έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα από την ανάγκη της όποιας ποσοτικής κάλυψης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο πρωτοποριακός ρόλος της Ομηρούπολης εντοπίζεται στον τομέα των μονάδων αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στις σημερινές εγκαταστάσεις του Μηλιγκά ως αναγκαστική επίλυση του υδρευτικού της προβλήματος.

Η ποιότητα των υδροληπτικών έργων της Ομηρούπολης είναι στο μεγαλύτερο τους μέρος αποδεκτή είτε από πηγαία νερά είτε από επεξεργασμένα. Η ύπαρξη του κεντρικού αγωγού μεταφοράς από Δελφίνι μέχρι τη Χίο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των υδροληπτικών έργων που βρίσκονται στην πορεία του αγωγού και επιπλέον υπάρχει η εναλλακτική λύση αντιμετώπισης υδρευτικών προβλημάτων σε οικισμούς από τους οποίους διέρχεται.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Η αύξηση της κατανάλωσης λόγω της ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου, της ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων με υπερσυγκέντρωση αυτών στο κεντρικό ανατολικό τμήμα του νησιού, η κάλυψη υδρευτικών αναγκών οικισμών που κατά το παρελθόν καλυπτόταν από υδρευτικά έργα εκτός λεκάνης, η  υπεράντληση μαζί με την ανεξέλεγκτη κατανάλωση και χρήση για άρδευση οδήγησαν στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού με τα γνωστά αποτελέσματα της υφαλμύρινσης, της παρουσίας υδραργύρου, αρσενικού κ.λπ..

Η αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος της πόλης της Χίου εκτιμάται ότι θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα των όμορων οικισμών, αφού στην πραγματικότητα αποτελούν μια οικιστική συνέχεια και επιπλέον να υπάρχει εναλλακτική λύση για κάλυψη αναγκών είτε σε περιόδους αιχμής είτε σε έκτακτες καταστάσεις.

Με τη λειτουργία του ταμιευτήρα Κόρης Γεφύρι που βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης και με την αρχική χρήση για άρδευση του Κάμπου, με την ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας ισοδύναμων γεωτρήσεων προβλέπεται να υπάρξει σημαντική βελτίωση της ποιότητας του νερού στη λεκάνη και μετά από παρατηρήσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα επανασχεδιασμού της εκμετάλλευσης υδροληπτικών έργων της λεκάνης.

Η απόφαση κατανομής χρήσης νερού του ταμιευτήρα Κόρης Γεφύρι και μετά από τον δεσμευτικό χρόνο της αρχικής χρήσης του έργου, θα δώσει τη δυνατότητα κάλυψης και σημαντικού μέρους υδρευτικών αναγκών για την πόλη της Χίου.

Προτείνεται παράλληλα η εκμετάλλευση των απορροών του χειμάρρου Κουφού με την κατασκευή ταμιευτήρα θα δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του υδρευτικού προβλήματος.

Η συνέχιση της μελέτης αντικατάστασης γεωτρήσεων από το ανατολικό μέτωπο της λεκάνης Κορακάρη με ταυτόχρονη κατάργησή τους και μετά από εντοπισμό υδροφορίας και μεταφοράς τους σε θέσεις που έχουν καταγραφεί θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του νερού και παράλληλα θα υπάρξει προστασία για την παραπέρα διείσδυση του μετώπου της θάλασσας. Οι γεωτρήσεις που προτείνεται να αντικατασταθούν καταρχήν είναι του Γούλια, Χέλιου και Κουτρουλόμυλου.

Η περαιτέρω διερεύνηση του Δελφινίου και της ευρύτερης περιοχής θα δώσει τη δυνατότητα εμπλουτισμού των υδραγωγείων Βροντάδου, Χίου και Θυμιανών είτε με νερό για άμεση χρήση σε περιόδους έντονης υδροφορίας των υδροληπτικών έργων είτε μετά από επεξεργασία και επέκταση των μονάδων του Θόλου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Η υδροδότηση της ευρύτερης των Καρδαμύλων γίνεται από πηγές, των οποίων η ποιότητα του νερού βρίσκεται εντός των ορίων της ισχύουσας ΚΥΑ και στο σύνολο των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας δεν εντοπίζεται υδρευτικό, καθώς και αρδευτικό πρόβλημα. Μόνο για τον οικισμό του Πιτυούς κρίνεται αναγκαία η κατασκευή αρδευτικού δικτύου για να μειωθεί η αρδευτική κατανάλωση από το δίκτυο ύδρευσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ

Η Δημοτική Ενότητα Αμανής έχει το ποιοτικό συγκριτικό πλεονέκτημα από όλο το Δήμο να βρίσκεται το νερό εντός των ορίων ή στις παρυφές των απαιτήσεων της ισχύουσας ΚΥΑ. Οι οικισμοί της καλύπτουν αυτόνομα τις υδρευτικές και αρδευτικές τους ανάγκες χωρίς να υπάρχει ενιαίος αγωγός και δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα ύδρευσης, πλην του οικισμού Λεπτοπόδων κατά τη θερινή περίοδο. Οι αρδευτικές ανάγκες είναι περιορισμένες στους οικισμούς πλην της Βολισσού, δεδομένης της μορφολογίας του εδάφους, της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και του γηραιού πληθυσμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ

1.            Κατασκευή υδρευτικού Φράγματος Κοντού                                                                                                      

2.            Κατασκευή υδρευτικών δικτύων και ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Κοντού      

3.            Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Κατράρη στη θέση Καλαμωτή                           

4.            Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Κατράρη στη θέση Στενοχώνη                           

5.            Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Φράγματος Κατράρη για την ύδρευση του  Δήμου Μαστιχοχωρίων και του Δήμου Ιωνίας                                                                  

6.            Κατασκευή λιμνοδεξαμενής άρδευσης στη θέση Δισκόρια Ολύμπων    

7.            Κατασκευή αρδευτικού δικτύου              στη θέση Δισκόρια Ολύμπων   

8.            Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου και σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης  Φράγματος Ζυφιά                                                                                         

9.            Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Φράγματος Ζυφιά

10.          Βελτίωση ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Ζυφιά               

11.          Ανόρυξη γεωτρήσεων δυτικά των οικισμών Ζυφιά, Βερβεράτου, Δαφνώνα

12.          Αξιοποίηση γεωτρήσεων δυτικά των οικισμών Ζυφιά, Βερβεράτου, Δαφνώνα

13.          Εμπλουτισμός υδραγωγείων Θυμιανών, Νεοχωρίου από Φράγμα Ζυφιά                            

14.          Ανόρυξη γεωτρήσεων στη δυτική πλευρά Κορακάρη

15.          Αξιοποίηση γεωτρήσεων στη δυτική πλευρά Κορακάρη

16.          Αξιοποίηση ταμιευτήρα Κόρης Γεφύρι για ύδρευση                                                      

17.          Κατασκευή ταμιευτήρα στη θέση Κουφός ποταμός                                                       

18.          Αξιοποίηση ταμιευτήρα στη θέση Κουφός ποταμός για ύδρευση                            

19.          Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά          

20.          Επέκταση μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή Θόλος                                 

21.          Αξιοποίηση υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής Δελφινίου               

21.1        Μελέτη εξεύρεσης και αξιοποίησης υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής Δελφινίου             

21.2        Έργο αξιοποίησης υδρευτικών πόρων ευρύτερης περιοχής Δελφινίου  

22.          Βελτίωση ταχυδιυλιστηρίου Ψαρόπτερας         

23.          Βελτίωση ζωνοποίησης οικισμού Βροντάδου

24.          Επέκταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς βορείου κλάδου για εμπλουτισμό υδραγωγείων  Θυμιανών, Νεοχωρίου                                                                                                

25.          Ολοκλήρωση και αξιοποίηση γεώτρησης Χειριζώνας για κάλυψη υδρευτικών   αναγκών Βέσσας, Ελάτας, Λιθίου                 

26.          Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στο Πιτυός

27.          Κατασκευή Φράγματος Άρδευσης στη θέση Λακιά Κεραμείων                                

28.          Κατασκευή αρδευτικών δικτύων Φράγματος Λακιά Κεραμείων              

29.          Αντικατάσταση και αξιοποίηση γεωτρήσεων (Γούλια, Χέλιου και Κουτρουλόμυλου)

30.          Ανόρυξη γεωτρήσεων                                                                                                                  

31.          Αξιοποίηση γεωτρήσεων

32.          Κατασκευή υδρευτικού δικτύου δεξαμενής Μυρμηγκίου με τον αγωγό μεταφοράς από Μέσα Διδύμα προς Καλλιμασιά                                                                                                            

33.          Βελτίωση και διαχωρισμός δικτύων ύδρευσης και άρδευσης Καλαμωτής - Κώμης

34.          Κατασκευή υδρευτικού δικτύου προς οικισμούς Εμπορειός και Δότια                  

35.          Κατασκευή υδατοδεξαμενής 100κ.μ. Χαλάνδρων                           

36.          Κατασκευή υδατοδεξαμενής 200κ.μ. Λεπτοπόδων                                         

37.          Αντικατάσταση και αξιοποίηση  αρδευτικής γεώτρησης Φιλίππου                         

38.          Εμπλουτισμός Λιμνοδεξαμενής Αρμολίων από ρέμα Στρατοπέδου        

39.          Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Λιβάδι Βολισσού με την κατασκευή δεξαμενής 100 κ.μ. και αρδευτικού δικτύου               

40.          Βελτίωση υδρευτικών δικτύων

41.          Κατασκευή υδρευτικών δικτύων

42.          Βελτίωση αρδευτικών δικτύων

43.          Κατασκευή αρδευτικών δικτύων

44.          Κατασκευή ανασχετικών φραγμάτων εμπλουτισμού

45.          Φράγμα Σαραπιό

45.1        Ολοκλήρωση Φράγματος Σαραπιού

45.2        Κατασκευή δικτύων Φράγματος Σαραπιού

45.3        Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου και δικτύων μεταφοράς Φράγματος Σαραπιού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ειδική αναφορά στο Σχέδιο Διαχείρισης γίνεται και για τα απαιτούμενα έργα αποχέτευσηςστο νομό. Αυτά παρουσιάζονται στην ακόλουθη λίστα:

 

1.            Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στην Καλαμωτή

2.            Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στην Κώμη

3.            Κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού στην Κώμη

4.            Κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού στα Μεστά

5.            Κατασκευή μονάδος βιολογικού καθαρισμού στο Πυργί

6.            Βελτίωση μονάδος βιολογικού καθαρισμού Αρμολίων

7.            Βελτίωση μονάδος βιολογικού καθαρισμού Καταρράκτη

8.            Βελτίωση μονάδος βιολογικού καθαρισμού Λαγκάδας

9.            Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στη Βέσσα

10.          Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στους Ολύμπους

11.          Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στην Καλλιμασιά

12.          Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στα Νένητα

13.          Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων στον Άγιο Γεώργιο Συκούση

14.          Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγίας Φωτεινής

15.          Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων Βροντάδου

16.          Κατασκευή - διαχωρισμός αποχετευτικών δικτύων Καρυών

17.          Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων Βολισσού, Χωρής και παραλιακών οικισμών Λαμψών, Λημνιών, Λήμνου, Μανάγρου

18.          Κατασκευή μονάδος  βιολογικού καθαρισμού Βολισσού

19.          Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων

20.          Κατασκευή - επέκταση αποχετευτικών δικτύων

21.          Κατασκευή μονάδων βιολογικών καθαρισμών

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ