Κοινωνία

29/9/15 12:19

τελ. ενημ.: 29/9/15 18:25

Μαστίχα και στρατηγική ανάπτυξης στον 21ο αιώνα

4 ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ Ε.Μ.Χ.

Οι απόψεις τους έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν. Με μεστό και ουσιατσικό λόγο, πατώντας σε οικονομικά στοιχεία και δεδομένα οι τέσσερις αντιπρόσωποι, των Νενήτων της Μ.Διδύμας και του Πυργίου,  Ν. Λυμπέρης, Γ. Καπετάνος, Κ. Νεαμονίτης και Γ. Τούμπος, δεν έχουν διστάσει το τελευταίο διάστημα να βρεθούν απέναντι με τις επιλογές της διοίκησης προτείνοντας έναν άλλο δρόμο . Αυτόν περιγράφουν με το άρθρο το οποίο συνυπογράφουν.

 

"Ιστορικά η μαστίχα, στην Χίο, έχει συνδυάσει την ύπαρξη της, με την οικονομική, κοινωνική, και πολιτισμική, ανάπτυξη, και ταυτότητα του νησιού.

 

Σήμερα, σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, στην δύνη μιας έντονης οικονομικής κρίσης, και μέσα σε ένα αβέβαιο, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ο πρωτογενής τομέας, αποστεωμένος, από κάθε μορφής παραγωγική δραστηριότητα, καλείται να συνδράμει στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία του τόπου, με την μαστίχα και πάλι, να αποτελεί για την Χίο, το μάνα εξ ουρανού, εχέγγυο για την εξασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας, της κοινωνικής συνοχής, καθώς και ενός από τους κύριους πυλώνες  - μαζί με την ναυτιλία - οικονομικής ανάπτυξης του νησιού.

 

Παράγουμε και διαθέτουμε, στην παγκόσμια αγορά, ένα προϊόν, το οποίο χωρίς ακόμα να το έχουμε αντιληφθεί στο σύνολο του, έχει μονοπωλιακά χαρακτηριστικά, και αποκλειστικές χρήσεις, που σε κάθε περίπτωση, το καθιστούν πραγματικό θησαυρό, με δεδομένη την παραγόμενη ετήσια ποσότητα των 150 τόνων, σε συνδυασμό με το μέγεθος των αγορών, και τις δυνητικές χρήσεις και την χρησιμότητα του, οι οποίες μέρα με την ημέρα, αποδεικνύονται σε εμπειρικό και επιστημονικό επίπεδο.

 

Σήμερα την ευθύνη διαχείρισης της Μαστίχας, έχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η δευτεροβάθμια αναγκαστική συνεταιριστική οργάνωση, κάτω από την ομπρέλα της οποίας, καλύπτονται οι 20 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί του νησιού.

Μια Συνεταιριστική Ένωση, που στην 77χρονη λειτουργία της έχει προσφέρει τα μέγιστα στην προστασία του προϊόντος και των παραγωγών, από την αυθαιρεσία και την κερδοσκοπία των κάθε λογής εμπόρων.

Ερχόμενοι στο σήμερα, και αποτιμώντας, την τρέχουσα πραγματικότητα, η ΕΜΧ, καλείται να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα και συνάμα, να εκμεταλλευτεί τις προκλήσεις εκείνες, που θα την μετασχηματίσουν σε έναν ανταγωνιστικό οργανισμό, με σαφή προσανατολισμό, στην έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων μαστίχας, στην διαφύλαξη των συμφερόντων των συνεταιριστών μελών του, καθώς και στην ουσιαστική παρέμβαση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών κατά την διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας της μαστίχας.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, χρειάζεται ξεκάθαρος στρατηγικός προσανατολισμός, που να συνδέει όλα τα παραπάνω, σε ένα ενοποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο να δεσμεύει την Διοίκηση, και τα υπηρεσιακά του στελέχη, στην υλοποίηση, εφαρμογή και αποτίμηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων του με βάση προκαθορισμένους μετρήσιμους στόχους.

Στόχους Πωλήσεων, Στόχους Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων, Στόχους Διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής, Στόχους βελτιστοποίησης της οργάνωσης και Διοίκησης τους Οργανισμού, Στόχους κερδοφορίας!!!

Όλα αυτά αποτελούν προαπαιτούμενα, που σήμερα δεν υφίστανται, γιατί οι στόχοι προδιαγράφονται σε επίπεδο μόνο υπηρεσιακών στελεχών, η επίτευξη των οποίων άπτεται της επαγγελματικής τους ευσυνειδησίας.

Χρήζει αναφοράς η προ διετίας, παρουσίαση  από υπηρεσιακά στελέχη στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και υλοποίηση, 10ετούς επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγικού σχεδιασμού, με προδιαγεγραμμένο στόχο, τον προσανατολισμό της μαστίχας στην αγορά φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, για ασθένειες που σχετίζονται με την γαστρεντερολογία, την νόσο του Crohn,τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και τις εξειδικευμένες χρήσεις στην βιομηχανία ιατρικών ραμμάτων και επιδέσμων, η παρουσίαση τελείωσε τα φώτα έσβησαν, και μαζί με αυτά ολοκληρώθηκε και η υποχρέωση δεσμεύσεων με όσα αναφέρονταν στο όλο εγχείρημα.

Ο ζήλος, και η επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια συγκεκριμένων στελεχών, αποτελεί μέχρι τώρα τον κύριο παράγοντα επιτυχιών και σημαντικών διακρίσεων, στον τομέα της έρευνας καθώς και της ανάπτυξης νέων προϊόντων με βάση την μαστίχα στην μεταποίηση προϊόντων δευτερογενούς τομέα, καθώς και στην εισαγωγή τους στην φαρμακευτική βιομηχανία.

Τελευταία επιτυχία η αναγνώριση από τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), όπου η μαστίχα Χίου συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία των παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης, που φαίνεται να θεραπεύουν δυσπεπτικά προβλήματα και δερματικές φλεγμονές.

Η μαστίχα όλα αυτά τα χρόνια έχει στο ενεργητικό της πολλές έρευνες και μελέτες που αναγνωρίζουν την φαρμακευτική της δράση, όμως αυτή η αναγνώριση δίνει τη δυνατότητα κυκλοφορίας σκευασμάτων μαστίχας σε όλη την Ευρώπη με ισχυρισμούς υγείας εγκεκριμένους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Μας δίνετε μια τεράστια ευκαιρία, να εκμεταλλευτούμε την φαρμακευτική «μονογραφία» της Μαστίχας Χίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη εμπορική και οικονομική ανάπτυξη του οργανισμού, και να θέσουμε τις βάσεις για την δημιουργία μιας συνεταιριστικής οργάνωσης στα πλαίσια των μεγάλων ευρωπαϊκών συνεταιριστικών οργανώσεων, της Ολλανδίας και της Γαλλίας.

Καμιά πιστοποίηση από μόνη της δεν εξασφαλίζει την επιτυχία, εφ’ όσον ο οργανισμός δεν μετασχηματιστεί με βάση ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο, όπου η διάρθρωση, και η λειτουργία των οργάνων του, σε συνδυασμό με τον πολυμετοχικό και συνεταιριστικό του χαρακτήρα εξασφαλίζει, την ιεραρχική θέση των οργάνων, αποκόπτει το ρουσφέτι, αποκαθιστά την συνεταιριστική αντιπροσωπευτικότητα, δίνει κίνητρα στους εργαζομένους, εξασφαλίζει την ανεξάρτητη υπηρεσιακή λειτουργία, αποτρέπει την καθεστωτική ιδεοληψία, και το «βόλεμα», από την λειτουργία της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας, και ο μέτοχος μέλος του οργανισμού,- ο αγρότης στην περίπτωση μας, - λαμβάνει ενεργό ρόλο, στην εταιρική διακυβέρνηση, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, Διοικητικά Συμβούλια, που αγνοούν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, Ανώτατα στελέχη, που απεμπολούν την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, και ταυτίζονται τυφλά με τις εκάστοτε διοικήσεις, προεκλογικές προσλήψεις αλά καρτ, και απευθείας αναθέσεις εργολαβιών, που αποσκοπούν στην διαιώνιση  και στην δέσμευση ψήφων αντιπροσώπων της Γενικής συνέλευσης, αποτελούν τον εν γένει κίνδυνο, που υποσκάπτει την λειτουργία, και τα θεμέλια του οργανισμού.

Η Ένωση, η αναγκαστικότητα, η Μαστίχα, πρέπει να προστατευτεί, και  πρέπει να προστατευτεί εκ των έσω, γιατί αυτοί που έφτιαξαν την Ένωση, οι παππούδες μας, είχαν σαν πρώτη προτεραιότητα, το Μαστίχι, ούτε προσλήψεις επεδίωκαν, ούτε ρουσφέτια και εργολαβίες εποφθαλμιούσαν, τον μόχθο και τον ιδρώτα τους προσπαθούσαν να διασφαλίσουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτό τον μόχθο στην προκειμένη περίπτωση, για να τον διασφαλίσουμε με την σειρά μας, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι, παραγωγοί, εργαζόμενοι, διοίκηση, με πρόγραμμα, σχέδιο, και αποφασιστικότητα, μακριά από φιέστες, επιλεκτικές προσλήψεις και απευθείας εργολαβικές αναθέσεις, γιατί για εμάς προτεραιότητα ήταν και θα είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων της Ένωσης  Μαστιχοπαραγωγών Χίου".

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση