Κοινωνία

12/4/13 12:39

τελ. ενημ.: 12/4/13 12:39

Κάλυψη κενών με ιδίους πόρους

ΔΙΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Στην κάλυψη των κενών του σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό μέσω Ιδιωτικών Συμφωνητικών από την Ειδική Διαχείριση Περιουσίας, προχωρά το «Σκυλίτσειο» με απόφαση του Διοικητή του.

Πρόκειται να προσληφθούν για δυο μήνες 2 γιατροί άνευ ειδικότητας για την κάλυψη 15 εφημεριών μηνιαίως στην Παιδιατρική Κλινική, 1 ιατρός για την κάλυψη εφημεριών για τις ανάγκες της μονάδας Τεχνητού Νεφρού, 1 ειδικευμένος παιδίατρος για την κάλυψη 10 εφημεριών μηνιαίως στην Παιδιατρική Κλινική, 1 μηχανικός τεχνολογίας ιατρικών οργάνων στο τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας και χειριστής c.arm στο αιμοδυναμικό και ορθοπεδικό εργαστήριο και 1 βοηθός χειριστού εμφανιστού ακτινολογικού εργαστηρίου.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 14.00 στο γραφείο Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας του Γ.Ν.Χ. «Σκυλίτσειο», συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  • Βιογραφικό
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας, μόνο για τη συγκεκριμένη ειδικότητα
  • Πτυχίο τίτλου σπουδών και άδεια εξάσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται
  • Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα από δημόσια υπηρεσία. Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κ. Κωνσταντίνου Αικ. τηλ. 2271350222
Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση