Κοινωνία

21/3/16 16:57

τελ. ενημ.: 21/3/16 16:57

Εποπτεύουν τους χείμαρρους σε πόλη και Βροντάδο

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

Με εργολαβία ύψους 10.000 ευρώ επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα της υπερχείλισης των χειμάρρων της πόλης και του Βροντάδου ο Δήμος Χίου που σπεύδει να αναθέσει την εποπτεία τους σε ιδιώτη εργολάβο.

Το έργο προβλέπει τον καθαρισμό των χειμάρρων Αγίας Ειρήνης, του Όρμου του Λω, της «Εμπορικής» στο Βροντάδο,  της ΠΕΚΕΒ, και του γηπέδου του ΦΟΒ, καθώς και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να ελέγχει τους παραπάνω χείμαρρους και να τους καθαρίζει έγκαιρα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης καθώς και να διατηρεί καθαρές τις διαβάσεις, τις σωληνογέφυρες και τις γέφυρες ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των όμβριων υδάτων.

Στη σύμβαση μάλιστα προβλέπεται ότι κατά την διάρκεια νεροποντής, οποιαδήποτε ημέρα ή ώρα, ο ανάδοχος οφείλει να μεταβεί σε κάθε σημείο  που θα υπάρχει πρόβλημα και να επέμβει με τα δικά του μηχανικά μέσα αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό. Η διάρκεια της επιφυλακής είναι για το Δίμηνο Απριλίου Μαΐου 2016 και για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2016 έως Μάιο 2017.

Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 9.967 ευρώ, που επιμερίζεται σε 9.000 ευρώ για το 2016 και 1000 ευρώ για το 2017, χρήματα που θα διατεθούν από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Χίου.

 

Δείτε επίσης