Κοινωνία

21/10/15 9:00

τελ. ενημ.: 21/10/15 9:00

Ελάχιστα χρήματα στα σχολεία λόγω capital controls

 

Το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ κατανέμεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσό προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων. Για την κατανομή του συνολικού ποσού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σχετικά με τη δημόσια εκπαίδευση, κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία για τα Μειονοτικά Σχολεία.

Η απόφαση του Υπουργείου κοινοποιείται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με την υπόμνηση να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους 325 δήμους στις Σχολικές Επιτροπές της χωρικής τους αρμοδιότητας των πιστώσεων που διατίθενται.

Ωστόσο τα χρήματα δεν μπορούν να φτάσουν στα σχολεία λόγω capital controls. Ενδεικτικά στο δήμο Αθηναίων λειτουργούν περίπου 400 σχολεία δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα χρήματα διοχετεύονται σε αυτά μέσω 14 συνολικά σχολικών επιτροπών, κάθε μια εκ των οποίων διαθέτει ένα λογαριασμό και άρα τη δυνατότητα να εκταμιεύει έως 420 ευρώ την εβδομάδα. Σε κάθε σχολική επιτροπή αντιστοιχούν ωστόσο περίπου 30 σχολεία οι ανάγκες των οποίων θα πρέπει να καλυφθούν με αυτά τα χρήματα.

Εγκύκλιος που είχε εκδοθεί πριν τις εκλογές πρότεινε τα χρήματα να μεταφέρονται ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς των διευθυντών των σχολείων, οι οποίοι στη συνέχεια να κάνουν αναλήψεις για λογαριασμό των σχολείων τους, απόφαση που εύλογα ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις. Από την πλευρά του ο δήμος Αθηναίων έχει υποβάλλει αίτημα προς την αρμόδια επιτροπή για εξαίρεση από τα capital controls, ωστόσο ακόμα δεν έχει λάβει απάντηση. 

Ολόκληρος ο πίνακας με την κατανομή των πιστώσεων ανά δήμο παρατίθεται παρακάτω:

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση