Κοινωνία

17/1/14 10:56

τελ. ενημ.: 17/1/14 10:56

e-οδηγός στα Ψαρά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

Έναν τουριστικό οδηγό στις επιταγές της σύγχρονης εποχής και των νέων τεχνολογιών στοχεύει να υλοποιήσει ο Δήμος Ψαρών σε συνεργασία με το Δήμο Χίου στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης.
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας γεωχωρικών πληροφοριών που θα προσφέρει ψηφιακές  υπηρεσίες προς τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων διαδραστικών εφαρμογών  και προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής.
Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν στην ψηφιακή απεικόνιση γεωχωρικά συσχετισμένων πληροφοριών σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ψαρών , οι οποίες θα καλύπτουν θεματικές ενότητες  ικανές να αποτελέσουν ένα πλήρη Οδηγό Δήμου (σημεία ενδιαφέροντος, δρομολόγια ΜΜΜ, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές κ.α.)
Το συνολικό κόστος για το συγκεκριμένο έργο που θα υλοποιηθεί μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή σύγκλιση» και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες ανέρχεται στις  61.500 ευρώ.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση