Κοινωνία

4/3/15 14:24

τελ. ενημ.: 4/3/15 14:24

Δηλώστε τις ζημιές σας

Να δηλώσουν τις ζημιές που υπέστησαν στις πρώτες τους κατοικίες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, στα ΚΕΠ το αργότερο μέχρι τις 13 Μαρτίου, παροτρύνει με ανακοίνωση του ο Δήμος Χίου.

Οι αιτήσεις θα πρέπει συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα τους χορηγηθεί, προκειμένου στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή καταγραφής ζημιών να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο  22713 50055 (κα. Κωστάλα Δέσποινα).

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση