Κοινωνία

4/6/13 15:19

τελ. ενημ.: 4/6/13 15:26

Διαφορετικοί πολιτισμοί και κόσμοι, ένα σχολείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο στα δημοτικά σχολεία, ενώ είχε προηγηθεί στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόγραμμα με τίτλο «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων».
Το εν λόγω πρόγραμμα  υλοποιείται στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (Υπουργείο Εσωτερικών) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών σε σχολεία μέσω έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, εκδηλώσεων διαδραστικότητας και άλλων συναφών δράσεων με στόχο την ενδυνάμωση της αμοιβαίας  κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και την προώθηση δημιουργίας σχολικού περιβάλλοντος με εντονότερο ενταξιακό χαρακτήρα.
 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση