Κοινωνία

29/10/15 10:46

τελ. ενημ.: 29/10/15 10:46

Αυτισμός και καινοτόμες τεχνολογικές δράσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΧΑΝΔΡΗΣ»

Ημερίδα με θέμα τη « συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και θεραπευτών ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, μέσω της καινοτόμου τεχνολογικής εφαρμογής ΠΑΥΕΥΣ» διοργανώνει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 10:30 στο ξενοδοχείο «Χανδρής» το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Αντικείμενο του έργου είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη ατόμων με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Το έργο θα κάνει εφικτή την ανάπτυξη εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και θεραπείας ατόμων διαφόρων ηλικιών και βαρύτητας αυτισμού, μέσω:

α) Ενός Πρότυπου Συστήματος Υποστήριξης Ατόμων με Aυτισμό (ΠΣΥΑ), το οποίο θα προταθεί για εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Το σύστημα θα βασίζεται στην ύπαρξη Δομών Αυτισμού όπως Ξενώνων & Κέντρων Ημέρας.

β) Ενός Ευφυούς Συστήματος Υποστήριξης Aτόμων με Aυτισμό (ΕΣΥΑ), με τη μορφή αυτόματης παροχής πληροφοριών, προς όσους συνδέονται με άτομα με Αυτισμό.

γ) Ενός έμπειρου συστήματος διαγνωστικής ανίχνευσης ομάδων υψηλού ρίσκου, που θα συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό περιπτώσεων Αυτισμού.

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

  • Γονείς, κηδεμόνες και την ευρύτερη οικογένεια  ατόμων με ΔΑΦ.
    • Επαγγελματίες που ασχολούνται με άτομα που παρουσιάζουν ΔΑΦ (π.χ. Ψυχολόγοι, Νευρολόγοι, Αναπτυξιολόγοι, Θεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί κτλ.).
    • Συλλόγους, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς που σχετίζονται με άτομα που παρουσιάζουν ΔΑΦ.

Εκτός από την παρουσίαση του Συστήματος Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό, η ημερίδα έχει σκοπό την ανεύρεση γονέων και κηδεμόνων, επαγγελματιών και λοιπών ενδιαφερομένων που σχετίζονται με τον αυτισμό, οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για την δοκιμαστική εφαρμογή των δυνατοτήτων του συστήματος, έτσι ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν στο μέλλον από το σύστημα μετά την οριστικοποίηση του.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση