Κοινωνία

21/3/16 9:05

τελ. ενημ.: 21/3/16 9:05

Από σήμερα η Καταγραφή των ρολογιών της ΔΕΔΔΥΕ

Ξεκινούν σήμερα οι καταγραφές των ενδείξεων των ρολογιών της ΔΕΗ, σύμφωνα με τηλεφωνική ενημέρωση της τοπικής ΔΕΔΔΥΕ προς την Ένωση Καταναλωτών Χίου, η οποία είχε προχωρήσει σε αποστολή αναφοράς για την μη καταγραφή των μετρήσεων τόσο στη ΔΕΔΔΥΕ όσο και στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Μάλιστα σε σχετικό ερώτημα της Ένωσης Καταναλωτών Χίου προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή για την νομιμότητα του εκκαθαριστικού λογαριασμού στο διάστημα που δεν καταγράφονταν οι μετρήσεις των ρολογιών, ο Συνήγορος καταναλωτή καταστεί σαφές ότι «Εάν η καταμέτρηση αφορά διαφορετική περίοδο τότε για τη Χρέωση Ισχύος, την Πάγια Χρέωση και για τα κλιμάκια κατανάλωσης του οικιακού τιμολογίου γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης /120 ημέρες για τους τετραμηνιαίους” (βλ. και προϊσχύουσα Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.440/10.1.2013), έτσι ώστε να μην προκύπτει αυξημένη σας χρέωση από την εκκαθάριση της κατανάλωσης σε διαφορετικό χρονικό διάστημα». 

Δείτε επίσης