Κοινωνία

14/5/13 10:04

τελ. ενημ.: 14/5/13 10:04

Ανασχεδιάζουν τις άγονες στο Επιμελητήριο

Με συνολικά 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη στις 19:00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χίου με μείζον θέμα την υποβολή προτάσεων για τον ανασχεδιασμό των άγονων γραμμών.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Προτάσεις για τον ανασχεδιασμό των άγονων γραμμών.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2012.

ΘΕΜΑ 3ο: Εφαρμογή διατάξεων του Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3419/2005   περί συνεχών   αδικαιολόγητων  απουσιών μελών από  τις συνεδριάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση