Χωριά

15/3/20 18:17

τελ. ενημ.: 15/3/20 18:24

Συκιάδα: 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί και 2.000 ευρώ για το δεύτερο

Μία ὡραία καί ἀξιέπαινη ἀπό πάσης πλευρᾶς πρωτοβουλία ἀνέλαβε ὁ Ἱερός Ναός Γενεθλίου Θεοτόκου Συκιάδας, προκειμένου νά ἐνισχύσει μέ μαθητές τό Δημοτικό Σχολεῖο Συκιάδας, ἀλλά καί νά παρακινήσει τίς νέες Οἰκογένειες νά παραμένουν στό χωριό τους καί τά παιδιά τους νά φοιτοῦν στό Σχολεῖο τοῦ Χωριοῦ.

Ἔτσι, μέ ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί ἔγκριση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, ἀπεφασίσθη ἡ χορήγηση ἐφ’ ἅπαξ χρηματικοῦ ποσοῦ 1.000,00 εὐρώ γιά τό πρῶτο παιδί καί 2.000,00 εὐρώ γιά τό δεύτερο παιδί, σέ κάθε νέα οἰκογένεια, πού ἔχει τελέσει θρησκευτικό Γάμου, εἶναι  Ἕλληνες, κατοικοῦν μόνιμα στό χωριό καί τά παιδιά φοιτοῦν στήν Α’ Τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

Μέ αὐτόν τόν τρόπον πιστεύει, ὅτι θά παρακινήσει τίς νέες Οἰκογένειες νά μένουν στό Χωριό καί τά παιδιά τους νά φοιτοῦν στό Δημοτικό Σχολεῖο.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση