Χωριά

24/5/19 12:44

τελ. ενημ.: 24/5/19 12:45

Δημοπρατήθηκε το δημοτικό ξενοδοχείο Ψαρών «Ξενώνας ΕΟΤ»

Στα χέρια της εταιρίας «Νέες Καινοτομίες Παραγωγής Ενέργειας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», το ξενοδοχείο

Ολοκληρώθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η διεξαγωγή της δημοπρασίας για την εκμίσθωση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου ξενοδοχείο «Ξενώνας ΕΟΤ», προκειμένου να δραστηριοποιηθεί επιχείρηση τουριστικού καταλύματος.

Ανάδοχος κηρύχθηκε η εταιρεία “Νέες Καινοτομίες Παραγωγής Ενέργειας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”, μοναδικός ενδιαφερόμενος που συμμετείχε στην δημοπρασία.

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα είκοσι πέντε (25) έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Εκμίσθωσης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών («εκμισθωτής») και του Αναδόχου («μισθωτής»).

 

 

Σχόλια άρθρου: 0