3.7.2018 13:17

ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | Από την πληθυσμιακή αύξηση στην εξαφάνιση δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Explore Chios.

Πως αποτυπώνει την πορεία της Κωμόπολης η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για τα 100 χρόνια από την επανένωσή της

Ο Βροντάδος, στα μάτια κάθε τρίτου, φαντάζει ως ένα ωραίο προάστιο της πρωτεύουσας του νησιού μας και ως συνέχεια αυτής προς Βορρά. 
Όμως, ο Βροντάδος ανέκαθεν ήταν μία, πληθυσμιακά, ξεχωριστή ενότητα που διατήρησε την αυτοδιοικητική της οντότητα, από την επανένωση των δύο κοινοτήτων Βορείου και Νοτίου Βροντάδου σε ενιαίο Δήμο το 1918 έως και το 2010. 
Ο Βροντάδος, είτε με τη μορφή αυτοτελούς Δήμου (1918-1990), είτε ως κύριο τμήμα και έδρα του (εκ συνενώσεως όμορων ΟΤΑ) Δήμου Ομηρούπολης (1991-2010), είχε και έχει τα χαρακτηριστικά περιοχής κύριας και παραθεριστικής κατοικίας, εξαρτημένης όμως από την πόλη της Χίου (Χώρα) ως προς την παροχή υπηρεσιών.
Ως περιοχή κύριας κατοικίας, δεν παρουσιάζει, ευθύγραμμη πορεία, όσον αφορά το πληθυσμιακό του μέγεθος, το οποίο ανέκαθεν τον κατέτασσε στη δεύτερη θέση μετά την πόλη της Χίου.

Η πληθυσμιακή αύξηση


Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά από μία συνεχή πληθυσμιακή συρρίκνωση από το 1951 έως και το 1981 (προφανώς λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης κυρίως προς Αττική και ΗΠΑ), από το 1991 και έως την τελευταία απογραφή του 2011, παρουσιάζεται (βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων), μία εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού (σε σχέση με την απογραφή του 1981) 1.344, ατόμων, ήτοι σε ποσοστό 34%. 
Πιθανή εξήγηση αυτού του φαινομένου αποτελεί το γεγονός ότι, το ωραίο περιβάλλον και η (τοπικά) καλή ποιότητα ζωής, προσέλκυσαν νέους κατοίκους (κυρίως από τη Βόρεια Χίο αλλά και την πόλη της Χίου), που είτε έκτισαν δικά τους σπίτια είτε μισθώνουν κατοικίες στον Βροντάδο. 

Από τα οποία στοιχεία, προκύπτει ότι, αν και ο πληθυσμός του Βροντάδου αυξάνεται, ο αριθμός μαθητών-τριών (αθροιστικά) παραμένει σχετικά σταθερός ανά σχολικό έτος (περίπου 315 κατά μέσο όρο) γεγονός που οδηγεί σε όχι ευχάριστα συμπεράσματα, παρά τη θετική παρουσία της Κιβωτού του Κόσμου στο Αίπος και την ενίσχυση με 30 περίπου μαθητές των σχολείων του Βροντάδου.

Η απώλεια των υπηρεσιών


Ο Βροντάδος, προφανώς λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της προσπάθειας μείωσης του λειτουργικού κόστους Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών, αντιμετώπισε σταδιακά την αποψίλωσή του από Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας όπως ήταν τα ΕΛ.ΤΑ., ο ΟΤΕ, ο Αστυνομικός Σταθμός, ο Οίκος Ναύτου, ακόμη και το υποκατάστημα της πρώην Εμπορικής Τράπεζας που είχε ιδρυθεί στον Βροντάδο προς εξυπηρέτηση των ναυτικών και των οικογενειών τους.
Οδυνηρό επιστέγασμα αυτής της αρνητικής εξέλιξης, ήταν η απώλεια και της αυτοδιοικητικής αυτονομίας και αυτοτέλειάς του το 2011, όταν ολόκληρο το νησί μας, μετατράπηκε σε ενιαίο Δήμο.
Τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης, επιβάλουν στους κατοίκους του Βροντάδου να αναζητήσουν νέους τρόπους και μέσα αντιμετώπισης και επίλυσης, σημερινών ή και αυριανών προβλημάτων.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, διαπιστώνει κανείς ότι, οι Βρονταδούσοι, είχαν αντιληφθεί ότι «πυλώνες» και «στηρίγματα» αυτού που ονομάζουμε «ποιοτικά πολύ καλό επίπεδο ζωής» ήταν:

Α) Ο Δήμος,(δημοτικές Υπηρεσίες) και η εκάστοτε δημοτική αρχή ως η ανωτάτη τοπική εξουσία, άμεσα εκλεγόμενη και ελεγχόμενη από τους ίδιους. 
Β) Τα Σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.
Γ)Τα εντός και εκτός Βροντάδου Σωματεία κυρίως όμως ο ΦΟΒ και η ΠΕΚΕΒ. 
Δ) Οι Εφοπλιστικοί Οίκοι του Βροντάδου και (όχι σπάνια) οι εκκλησίες μας με τις συχνές δωρεές και μεγάλες ευεργεσίες τους προς το κοινωνικό σύνολο. 
Ε) Οι ναυτικοί και οι απόδημοι αδελφοί μας μιάς και όλοι αυτοί, επί δεκαετίες, με σκληρή δουλειά και μεγάλες θυσίες, συνέβαλαν στην οικονομική άνθηση τόσο του Βροντάδου όσο και ευρύτερα, της Χίου.

Από τους ως άνω «πυλώνες», ο μεν πρώτος δεν υφίσταται πλέον ενώ κάποιων άλλων έχει ατονήσει ο παλαιός δυναμισμός και άρα η προσφορά τους στον τόπο μας.
Πέραν αυτού, σταδιακά παρατηρείται κάμψη στο ενδιαφέρον των πολιτών για άμεση ανάμειξη στα κοινά (Δήμο, Σωματεία κλπ). Οι διαπιστώσεις αυτές προκαλούν απαισιόδοξες σκέψεις που πρέπει να μας προβληματίσουν.
Βέβαια, είναι παρήγορο το γεγονός ότι, ο Βροντάδος, τα τελετευταία πενήντα χρόνια και κυρίως από τη δεκαετία του ογδόντα έως και πρόσφατα, χάρη σε μικρές και μεγάλες δωρεές των Βρονταδούσων πλοιοκτητών και των Εκκλησιών μας, αλλά και της Κρατικής και Ευρωπαϊκής Οικονομικής στήριξης, μπόρεσε να επιλύσει αρκετά προβλήματα βασικών υποδομών.
Επί πλέον, χάρη στα Σχολεία μας καθώς και στην πλούσια δράση του ΦΟΒ και τις ΠΕΚΕΒ, ο Βροντάδος, μπόρεσε να επιτύχει υψηλούς στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Τα επιτεύγματα


‘Όμως, παρ’ όλα αυτά τα σπουδαία επιτεύγματα, νέες ανάγκες προκύπτουν και υπαρκτά προβλήματα οξύνονται αναζητώντας ριζικές λύσεις με αντοχή στο χρόνο. 
Επιγραμματικά θα αναφέρουμε τα κυριότερα:

Α 1) Οι εξελίξεις στον, ραγδαία αναπτυσσόμενο τεχνολογικό τομέα και η είσοδος στη ρομποτική και ψηφιακή εποχή και στην περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να θέσουν σε εγρήγορση τις εκάστοτε Τοπικές ηγεσίες, την εκπαιδευτική κοινότητα, τα σωματεία μας και εν τέλει, την ίδια την κοινωνία του Βροντάδου, προκειμένου, ανεξάρτητα από την ασκούμενη Πανελλαδικά Εκπαιδευτική πολιτική, τα Σχολεία του Βροντάδου (όλων των βαθμίδων), να μπορέσουν, με προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού, να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτές π.χ. μέσω της λεγόμενης “εκπαιδευτικής ρομποτικής”
Ένας τόσο μεγάλος στόχος, πρέπει ταυτόχρονα να συμβαδίζει με πολύπλευρη εκπαίδευση των μαθητών-τριών ώστε να αναπτύξουν στο έπακρο σωστή κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση προτάσσοντας το « ΕΜΕΙΣ» έναντι του «ΕΓΩ». Εξυπακούεται ότι, ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στο εξής στην περαιτέρω αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Βροντάδου καθώς και στην ανάγκη στήριξης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εδρεύει στην Κλειδού, το οποίο μπορεί και πρέπει να επιδιώξει την επίτευξη ακόμα πιο υψηλών στόχων.

2) Πρόβλημα ήδη διαπιστωμένο που πιθανά θα οξυνθεί στο μέλλον, αποτελεί η υποχρηματοδότηση των Σχολείων αλλά και η μείωση των οικονομικών συνεισφορών και δωρεών προς τα σωματεία μας. Όμως, χωρίς επαρκείς οικονομικούς πόρους, τόσο η παροχή σωστής και αναβαθμισμένης Παιδείας όσο και η επιδίωξη υψηλών στόχων στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της επιμόρφωσης της ψυχαγωγίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, θα καταστούν στόχοι ανέφικτοι. 

Β 1) Αν και είναι γνωστό ότι, ο Βροντάδος, επί δεκαετίες, δομείται χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό, εν τούτοις, η τοπική Κοινωνία, με ευθύνη όλων των μεταπολεμικών Αρχών, δεν τόλμησε ποτέ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που χρόνο, με το χρόνο, οξύνεται προκαλώντας κυκλοφοριακή ασφυξία στους δαιδαλώδεις, στενούς και ασυντήρητους, επί χρόνια, δρόμους του Βροντάδου.
2) Τα εν λόγω προβλήματα, οξύνονται επί πλέον από τα εκατοντάδες σταθμευμένα επί των οδών οχήματα αλλά και από την αναγκαστική διέλευση από τον Βροντάδο όλων όσων κινούνται από την πόλη της Χίου προς τη Δυτική και τη Βόρεια Χίο και αντίστροφα, υπαγορεύοντας την ανάγκη οδικής παράκαμψης του νότιου τμήματος του οικισμού μας προς το Αίπος. 
3) Κυρίαρχα προβάλουν, επί χρόνια, δύο σοβαρά προβλήματα όπως είναι α) αυτό που σχετίζεται με το παραθαλάσσιο μέτωπο από Τάγμα Δεσπότη έως και Όρμο Λω (π.χ. ανάπλαση του παραλιακού δρόμου Βροντάδου)και της ανάγκης προστασίας και ανάδειξης του περιαστικού δάσους Κλειδούς –Ρεστών- Τρυπατέ που αποτελεί όχι μόνο πνεύμονα πρασίνου αλλά και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 
4) Πολιτισμικά ο Βροντάδος, αν και με σπάνια «προίκα», παρουσιάζει επί χρόνια, ολοφάνερη αδυναμία να αναδείξει επαρκώς και να διαχειριστεί επιτυχώς το πολιτιστικό του απόθεμα. Περιοχές με ενδιαφέρον όπως η Δασκαλόπετρα, το Αίπος, αλλά και το Μνήμα του Ψυχάρη,αρκετά τοπικά ήθη και έθιμα, με κυρίαρχο τον ρουκετοπόλεμο, καλλιτεχνική δημιουργία παλαιών και νέων καλλιτεχνών, (με σπουδαιότερο εξ αυτών τον πλοιογράφο Αριστείδη Γλύκα,) όλα αυτά και αρκετά άλλα, αποτελούν στοιχεία αξιοποίησης που μπορούν και πρέπει να συμβάλουν στην προβολή του Βροντάδου και της Χίου,ταυτόχρονα με την πολυετή προβολή που εξασφαλίζουν «ΑΔΑΠΑΝΩΣ» οι ναυτικοί μας μέσω της, κυρίαρχης παγκοσμίως, Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας.

Γ. Όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως,ως προβλήματα, ακόμη και αν επιλυθούν, με τον καλύτερο τρόπο, πιθανά δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν πλήρως και πειστικά σε ένα κυρίαρχο ερώτημα του παρόντος και, ασφαλώς του μέλλοντος:
- Τι κάνουμε ως Κρατικές και Τοπικές Αρχές αλλά και ως Τοπική Κοινωνία προς αντιμετώπιση της, διαρκώς παρούσας, ανεργίας των νέων μας , κυρίως των πτυχιούχων; 
- Αποτελεί «καλή επιλογή» η νέα στροφή που ήδη παρατηρείται προς το Ναυτικό επάγγελμα; Ποιό είναι το μέλλον και η προοπτική της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας σε περίοδο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και σταδιακής επικράτησης των αυτοματοποιημένων πλοίων νέας προηγμένης τεχνολογίας;
- Ο επαγγελματικός προσανατολισμός σε κλάδους του τουριστικού τομέα, εξασφαλίζει σταθερότητα εργασίας και καλές απολαβές; Αν ναι, τί μπορεί να γίνει στον Βροντάδο;
- Ποιοί άλλοι τομείς (εμπόριο, υπηρεσίες, βιοτεχνία κλπ) θα μπορούσαν να προσφέρουν ευκαιρίες και συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας και αμοιβής; Μήπως κάποια τεχνικά επαγγέλματα; Κάτι άλλο; Και αν ναι τί;

Όλα τα ως άνω ως προβληματισμοί και ερωτήματα,που κρύβουν αγωνία για το αύριο, είναι πλέον καιρός να αρχίσει να τα εξετάζει σοβαρά και υπεύθυνα η τοπική μας κοινωνία, αναζητώντας απαντήσεις και πιθανές λύσεις. 
Προφανώς, το φετινό Παμβρονταδουσιακό Συνέδριο, παρέχει σε αιρετούς, ειδικούς επιστήμονες και απλούς δημότες, μια πρώτη καλή ευκαιρία συζήτησης όλων των ανωτέρω
Ευχόμενοι (και ελπίζοντας) ότι θα υπάρξει συνέχεια, δεν μένει παρά να συμβάλουμε όλοι και όλες ώστε, με ιδέες και προτάσεις, η διεξαγωγή τούτου του Συνεδρίου να είναι επιτυχής ως προς τους στόχους που το ίδιο θα θέσει για το μέλλον. 
Επιδίωξη και κυρίαρχος στόχος όλων, από τώρα και στο εξής, ας είναι : «Ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» να καταστεί σταδιακά πολύ καλύτερος του σημερινού. 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ