12.7.2021 11:19

MathPro-S Test: Το Πρώτο Σταθμισμένο Εργαλείο για τις Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά τώρα στη Χίο

Οι Szucs και Goswami (2013) όρισαν την Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία ως μια σταθερά χαμηλή μαθηματική επίδοση αναπτυξιακής προέλευσης που συνδέεται με κάποιο ή κάποια είδη γνωστικών λειτουργιών ή/και αναπαραστάσεων. Η οικεία διαταραχή είναι εμφανής όταν συνυπάρχει κίνητρο για τη μελέτη των Μαθηματικών και τυπική πρόσβαση στην κατάλληλη μαθηματική εκπαίδευση. Η έρευνα προτείνει ότι τα περισσότερα άτομα που είναι αδύναμα στα Μαθηματικά, δεν παρουσιάζουν Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία.

Οι ειδικές δυσκολίες των παιδιών με την συγκεκριμένη διαταραχή σχετίζονται με:

  1. Τη Γλώσσα των Μαθηματικών: ειδική χρήση λέξεων ή φράσεων στη γλώσσα των μαθηματικών προσδίδει σε αυτές μια σημασία διαφορετική από αυτή που ίσως γνωρίζει το παιδί (π.χ. ένα κρατούμενο ή ο κρατούμενος απέδρασε).

  2. Τα Μαθηματικά Σύμβολα: τα τέσσερα γραπτά μαθηματικά σύμβολα (-,+, x, ÷) ενδέχεται να δυσχεραίνουν τα παιδιά στη διαχείριση και κατανόηση των αριθμητικών πράξεων (π.χ. το σύμβολο + μπορεί να εκληφθεί ως x, σε περίπτωση που ένα παιδί παρουσιάζει ελλείμματα χωρικού προσανατολισμού) (Στασινός, 2020).

  3. Την Κατανόηση ενός Προβλήματος: για έναν αναγνώστη με δυσλεξία η ανάγνωση και κατ’ επέκταση η κατανόηση ενός προβλήματος καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό της φύσης του προβλήματος και των ζητουμένων του. Επιπλέον, η ίδια η προσέγγιση της ανάγνωσης ενός μαθηματικού προβλήματος διαφέρει από τον τρόπο που το άτομο προσεγγίζει τη ανάγνωση ενός αφηγηματικού κειμένου. Ένα μαθηματικό κείμενο εμπεριέχει παραμέτρους και τις μεταξύ τους συσχετίσεις, μια διαδικασία πολύ πιο σύνθετη (Στασινός, 2003).

Προκειμένου να προσεγγίσουν τις Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά οι Καραγιαννάκης, Baccaglini-Frank και Papadatos (2014) εισήγαγαν ένα τετράπτυχο μοντέλο κατηγοριοποίησης των βασικών μαθηματικών δυσκολιών (ή δεξιοτήτων) με κριτήριο τις γνωστικές δεξιότητες στις οποίες φαίνεται ότι εδράζονται, δηλαδή είτε σε ειδικά αριθμητικά γνωστικά συστήματα (τομέας επίγνωσης αριθμού) είτε σε γνωστικές δεξιότητες γενικού τομέα (τομέας μνήμης, οπτικο-χωρικός, συλλογιστικής).

Αυτό το τετράπτυχο μοντέλο αποτέλεσε τη βάση για να κατασκευαστεί το MathPro Test από τους Καραγιαννάκη και Noel που χορηγείται μέσω Η/Υ σε μαθητές από Α΄ Δημοτικού έως Α΄ Γυμνασίου (πρώτου τετραμήνου φοίτησης). Το MathPro Test αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα μαθηματικών δεξιοτήτων αριθμητικής και γεωμετρίας που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Καραγιαννάκης et al, επί πιεστηρίου).

Η πρώτη πύλη ελέγχου γίνεται μέσω της σύντομης (short) έκδοσης του Mathematical Profile Test (MathPro-S Test). Γιατί, όμως, ένας μαθητής να κάνει το MathPro-S Test;

  • για να αξιολογηθούν σύντομα, εύκολα αλλά και αξιόπιστα οι βασικές μαθηματικές δεξιότητες που σχετίζονται με τις σχολικές του επιδόσεις στα Μαθηματικά

  • για να εξεταστεί με συνοπτικό τρόπο πού μπορεί να οφείλονται τυχόν χαμηλές επιδόσεις του στα Μαθηματικά

  • για να ανιχνευθούν έγκαιρα πιθανά κενά, αδύναμα στοιχεία ή/και μαθησιακές δυσκολίες (ειδικές ή μη) στα Μαθηματικά που χρήζουν ενδεδειγμένης (διαφοροποιημένης) αντιμετώπισης

  •  για να διερευνηθεί αν είναι απαραίτητη η ενδελεχέστερη αξιολόγηση των μαθηματικών του δεξιοτήτων μέσω της πλήρους έκδοσης του MathPro-S Test.

Το MathPro-S Test χορηγείται αποκλειστικά από πιστοποιημένους χορηγητές εξεταστές μετά από εκπαίδευση από το Mathpro Education και το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου. Έτσι, ένα άτομο ή ακόμη και οι μαθητές μιας εκπαιδευτικής μονάδας θα μπορούν να γνωρίζουν το Μαθηματικό προφίλ τους, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης με συμπεριληπτικό υπόβαθρο!

Στη Χίο αποκλειστική Πιστοποιημένη Χορηγήτρια/Εξετάστρια και ανάμεσα στους πρώτους 100 σε όλη την Ελλάδα (https://mathpro.education/el/test-main/πιστοποιημένοι-χορηγητές) είναι η Ειδική Παιδαγωγός Χίου Ειρήνη Μανάρα.

Μανάρα Ειρήνη

Φιλόλογος-Med Ειδική Παιδαγωγός

 

Καραγιαννάκης, Γ., Ρούσσος, Π. & Πολυχρόνη Φ. (επί πιεστηρίου). Mathematical Profile Test: προσαρμογή και στάθμιση στην Ελληνική Γλώσσα. Περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.

Στασινός, Δ.Π. (2003). Δυσλεξία και Σχολείο: Η εμπειρία ενός αιώνα. Gutenberg

Στασινός, Δ.Π. (2020). Ψυχολογία του Λόγου και της Γλώσσας: Ανάπτυξη και Παθολογία Δυσλεξία και Λογοθεραπεία. Gutenberg

Ειδήσεις σήμερα

Γίνε Συνδρομητής στον Έντυπο «π». Αποστολή σε όλη την Ελλάδα με 25€/εξάμηνο

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ