Εκλογές 2012

4/5/12 12:12

τελ. ενημ.: 6/5/12 10:39

Ανατίθεται η εκμετάλλευση για 40 χρόνια

Επιβεβαιώνοντας το προ μηνός πρωτοσέλιδο του «π» ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού,  Πέτρος Αλιβιζάτος, υπέγραψε χθες την περίληψη της προκήρυξης διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα  Χίου.
Στον ανάδοχο φορέα διαχείρισης θα ανατεθούν η ολοκλήρωση των χερσαίων έργων υποδομής που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού λιμένα, η χρήση, διοίκηση και  εκμετάλλευση αυτού για 40 χρόνια, έναντι ετησίου μισθώματος, σύμφωνα με την προσφορά του. Βασικό κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη για το Ελληνικό Δημόσιο οικονομική προσφορά.
Επίσης, ο κ. Αλιβιζάτος υπέγραψε την προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός της περιοχής του τουριστικού λιμένα Χίου των μισοβυθισμένων πλοίων της εταιρείας Μηνιώτη που βρίσκονται εντός της λιμενική ζώνης της μαρίνας. 

Σχόλια άρθρου: 0