Αυτοδιοίκηση

6/1/18 10:38

τελ. ενημ.: 6/1/18 14:23

Υπεραμύνεται της στήριξης του ΚΕΚΑΠΕΛ η Περιφέρεια

Ο «π» δεν ισχυρίστηκε ότι κακώς θα διεξαχθούν σεμινάρια επιμόρφωσης επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου. Ούτε ότι μια τέτοια δράση δεν θα πρέπει να ανατεθεί σε πιστοποιημένο φορέα, ακόμα καλύτερα αν είναι αυτοδιοικητικής οντότητας.

Παρατήρησε όμως ότι ενώ για το ΚΕΚΑΠΕΛ … λεφτά υπάρχουν, ένα πολύ μικρότερο ποσό για την ΕΝΑ δεν ήταν εφικτό να βρεθεί. Επεσήμανε δε ότι η συγκεκριμένη πρόταση, σύμφωνα με αναφορές πρώην στελεχών της νεκρής πια ΕΝΑ Χίου, υποβλήθηκε από την αναπτυξιακή εταιρεία και κατέληξε να αξιοποιείται από το ΚΕΚ της Περιφέρειας.

Σε απάντηση της η περιφερειακή αρχή αναφέρει τα ακόλουθα:

 

«Το δημοσίευμα, ελπίζουμε όχι σκόπιμα αλλά από κακή πληροφόρηση, συγχέει τους ρόλους και τις δραστηριότητες δύο απολύτως διακριτών φορέων, αναφερόμενο μάλιστα σε κλοπή «πρότασης» της ΕΝΑ από άλλον φορέα της Περιφέρειας. Είναι κατανοητό και για τους μη γνωρίζοντας ότι την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης δεν μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε φορέας, αλλά μόνο τα ειδικά πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ΚΕΚΑΠΕΛ είναι εταιρία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ρόλος του ΚΕΚΑΠΕΛ είναι απολύτως εστιασμένος στις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε όλους τους τομείς και έχει μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αξιοποιεί την εμπειρία του φορέα της, ώστε, σε συνεργασία με τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς, να υλοποιήσει προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων, ιδίως στον τομέα του τουρισμού, που, όπως όλοι γνωρίζουμε, πλήττεται το τελευταίο διάστημα και επομένως έχει ανάγκη της διαρκούς και συνεπούς υποστήριξης για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημειώνουμε ότι ο ρόλος του ΚΕΚΑΠΕΛ είναι απολύτως διακριτός και εστιασμένος και φυσικά δεν σχετίζεται με τις αρμοδιότητες και τους στόχους μιας αναπτυξιακής εταιρίας.

Είναι παράδοξο να ισχυρίζεται κανείς ότι η Περιφέρεια κάνει «δωράκι» στον εαυτό της».

Σχόλια: 0

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
300x250
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση