10.12.2020 10:22

Τεχνικό πρόγραμμα 43 εκ. ευρώ το 2021 με σφραγίδα Κάρμαντζη

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ της Τετάρτης

Τις βασικές κατευθύνσεις του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2021, παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Ξενάκης.

Όπως είπε, οι αναμενόμενες πιστώσεις για το 2021 για τις βασικές πηγές χρηματοδότησης του Τεχνικού Προγράμματος ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με το 2020.

Βασική διαφορά σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το γεγονός ότι σε σχέση με το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020 είναι  δεν υπάρχει για το 2021 η χρηματοδότηση των 1.516.000,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» με την οποία είχαν καλυφτεί για το 2020 οι βασικές ετήσιες ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα πιστώσεων από ΣΑΤΑ για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών για παρεμβάσεις στις Δημοτικές Ενότητες.

«Σε αντιδιαστολή αξιοποιούνται άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία πέρα από το ΕΣΠΑ, όπως το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το ΠΔΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ από το Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής αξιοποιούνται πιστώσεις για εκτέλεση έργων και προμηθειών», εξήγησε ο κ. Ξενάκης.

Το σύνολο του Τεχνικού Προγράμματος 2021, με βάση τα ενταγμένα μέχρι τώρα έργα, τις διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις καθώς και τις εκτιμήσεις πληρωμών από 01/08/2020 έως 31/12/2020, ανέρχεται στο ποσό των 43.007.949,19 €, που κατανέμονται ως εξής:

 • ΣΑΤΑ: 3.088.705 ευρώ
 • ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας: 308.790 ευρώ
 • ΣΑΤΑ Σχολείων: 371.768 ευρώ
 • Παρακρατηθέντα: 42.219 ευρώ
 • Θησέας: 79.120 ευρώ
 • ΕΣΠΑ: 29.688.946 ευρώ
 • Τακτικά : 593.836 ευρώ

Η κατανομή της ΣΑΤΑ

Η συνολικά διανεμόμενη ΣΑΤΑ του 2020 ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια από δεσμευμένες από το 2020 πιστώσεις και από τη χρηματοδότηση του 2021 (1.252.830,00€). Σε νέες εγγραφές έχουν διατεθεί 1.468.400,00€ που καλύπτουν ανελαστικές ουσιαστικά δαπάνες για τις προμήθειες και υπηρεσίες της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά κύριο λόγο και των Τμημάτων Πρασίνου Μηχανοργάνωσης κατά δεύτερο.

Συγκεκριμένα  η κατανομή της ΣΑΤΑ για το 2021:

 • Δημοτικές Ενότητες πλην Δ.Ε. Χίου: 350.000 ευρώ
 • Νέα έργα: 165.000 ευρώ
 • Μελέτες Τεχνικής Υπηρεσίας: 148.300 ευρώ
 • Πράσινο: 103.000 ευρώ
 • Παραλίες: 103.800 ευρώ
 • Η/Μ εγκαταστάσεις: 61.400 ευρώ
 • Παιδικές χαρές: 210.000 ευρώ
 • Εργασίες Δ.Τ.Υ: 180.100 ευρώ
 • Προμήθειες Δ.Τ.Υ.: 146.800 ευρώ

Στη προτεινόμενη ΣΑΤΑ του 2021 έχει προβλεφθεί πίστωση 50.000 € για κάθε Δημοτική Ενότητα εκτός από τη ΔΕ Χίου για κάλυψη αναγκών για οδοποιία και κοινόχρηστους χώρους.

 Έχει εισαχθεί πίστωση 75.000  για κατεδάφιση επικινδύνων κτιρίων ώστε να αντιμετωπισθούν ζητήματα για ενδεχόμενες κατεδαφίσεις μετά το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου.

Έχει γίνει πρόβλεψη για όσο το δυνατόν λιγότερες νέες πιστώσεις για προμήθειες της Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρι να απορροφηθούν υπόλοιπα πιστώσεων προηγούμενων χρήσεων.

Για τις παραλίες έχουν προβλεφθεί οι ετήσιες πιστώσεις για την έγκαιρη προετοιμασία για τη θερινή περίοδο, ενώ σημαντικές είναι οι πιστώσεις για το Πράσινο προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες για αποκλαδώσεις και κοπές δέντρων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

 Έχουν προβλεφθεί επίσης οι εργασίες για το ρουκετοπόλεμο και τη σκίαση της οδού Απλωταριάς και των κάθετων οδών όπως επίσης και ετήσιες πιστώσεις για τις εργασίες που αφορούν επισκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η ΣΑΤΑ σχολείων

Στη ΣΑΤΑ Σχολείων η χρηματοδότηση του 2020 (164.900,00€) κατανέμεται στα ετήσια έργα παρεμβάσεων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι εντός Δεκεμβρίου 2020 θα γίνει η δημοπράτηση των δύο έργων που αφορούν τις επισκευαστικές εργασίες Α’ θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης έτους 2020.

Παρεμβάσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων περιέχονται έργα οδοποιίας όπως το έργο «Ασφαλτόστρωση οδού Πυργίου Καρίντας», το έργο «Βελτίωση βατότητας οδού «Ολύμποι-Σαλάγωνα» και το έργο «Εργασίες συντήρησης οδού Κώμης Λιλικά» συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000,00, καθώς και παρεμβάσεις σε σχολεία με το έργο «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων και αύλειων χώρων για σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€.

Επίσης μέσα στο 2021 θα γίνει η δημοπράτηση των τεσσάρων μελετών που αφορούν

1) την επισκευή δημοτικού ακινήτου στην οδό ΛΙΒΑΝΟΎ για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας, 2)την ανέγερση νέου Ειδικού Σχολείου, 3)ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από τη Δασκαλόπετρα μέχρι το Κοντάρι και 4)την επέκταση του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Χίου.

Παράλληλα στις αρχές του 2021 θα ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου της Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Χίου προϋπολογισμού 1.050.000,00€ . Πάντα στο ΠΔΕ, επισημαίνεται η ολοκλήρωση-οριστικοποίηση της ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα της «Βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων» συνολικού προϋπολογισμού 1.750.000,00 που ήταν σε εκκρεμότητα.

Σημαντικό στοιχείο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 είναι η επανένταξη του έργου για την οδό Χρήστου στο αεροδρόμιο, μετά την έκπτωση του προηγούμενου αναδόχου και την απένταξη του έργου.

Οι πιστώσεις από τον «Φιλόδημο»

Από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (ΠΔΕ) χρηματοδοτούνται και εντάχθηκαν πρόσφατα και θα υλοποιηθούν το 2021 α) η προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και άλλων μηχανημάτων έργου συνολικού προϋπολογισμού 883.000,00€ καθώς και β) το έργο “Κατασκευή προπονητηρίου στη Δ.Ε. Καρδαμύλων Δήμου Χίου” προϋπολογισμού 850.000€.

Σημειώνεται επίσης η πρόσφατη ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα δύο δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Αλληλεγγύης και πιο συγκεκριμένα α) η “Eπισκευή ελαστικού τάπητα στίβου του Δημοτικού Σταδίου Χίου προϋπολογισμού 295.128,00€ και β) η “Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού για την ασφαλή διέλευση των μεταναστών», προϋπολογισμού 508.000,00€.

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ