Αυτοδιοίκηση

7/12/18 17:07

τελ. ενημ.: 7/12/18 17:12

Στ. Κάρμαντζης: « Να αξιοποιηθεί η έκπτωση του Νοσοκομείου για νέα έργα»

Επιστολή προς τον Υπ. Υγείας Ανδρέα Ξάνθο με την οποία ζητά τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν, μέσω της έκπτωσης του αναδόχου για την αναβάθμιση της παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου, να χρησιμοποιηθούν για νέα έργα, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Στ. Κάρμαντζης.

Στην επιστολή του αναφέρει:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Κατά τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση και βελτίωση Κτηρίων 3 και 4 Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου» (προϋπολογισμού 2.200.000 €, με χρηματοδότηση από το Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  ΣΑΕΠ 0881) επιτεύχθηκε έκπτωση 56,45%.

Θεωρώ απολύτως εύλογο αλλά και απαραίτητο, το ποσό που εξοικονομήθηκε από την έκπτωση του έργου να επενδυθεί σε άλλες απαιτούμενες κτηριακές παρεμβάσεις στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου (επισκευή κτηρίου παλαιάς Παθολογικής Κλινικής)  και παρακαλώ θερμά να δοθεί σχετική οδηγία από το Υπουργείο Υγείας.

Είμαι βέβαιος κ. Υπουργέ ότι κατανοείτε το βάσιμο του αιτήματος μας που στόχο έχει την παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας  στην ακριτική Χίο και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».

Δείτε επίσης