Αυτοδιοίκηση

14/7/17 11:42

τελ. ενημ.: 16/7/17 18:34

Πολιτικοί γάμοι Σαββατοκύριακο και εκτός δημαρχείου!

Την επισημότητα που ταιριάζει σε ένα γαμήλιο γεγονός και στερείται στην ψυχρή αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι πολιτικοί γάμοι το νομοσχέδιο που ρυθμίζει θέματα των ΟΤΑ.

Στο άρθρο 131 παρέχεται η δυνατότητα στο δήμαρχο να ορίζει με πάγια πράξη του περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη αποκλειόμενου του Σαββάτου και της Κυριακής, για την τέλεση των γάμων. Με την ίδια πράξη του ο δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, «ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει». 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση