Αυτοδιοίκηση

29/9/20 18:19

τελ. ενημ.: 29/9/20 18:19

Δύο μελέτες για τον έγκαιρο καθαρισμό χειμάρρων με υπογραφή Μουτζούρη

Εγκρίθηκαν από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου οι παρακάτω μελέτες για τον Καθαρισμό Χειμάρρων της Βόρειας και Νότιας Χίου συνολικού προϋπολογισμού 140.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα με Πράξεις που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια στις 24/9/20 εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου :

 Μελέτη με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2021» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%

Μελέτη για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ 2021»   προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%

Σχόλια άρθρου: 0