16.3.2020 16:50

ΒΙΝΤΕΟ- «Θωρακίζουμε τον Δήμο αλλά να βοηθήσουν και οι πολίτες»

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των συμπολιτών του», το μήνυμα του Δημάρχου Χίου

Στα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος Χίου ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού αναφέρθηκε μέσα από παρέμβασή του στο Politischios.gr, ο Δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης.

Όπως είπε το προσωπικό του Δήμου έχει μειωθεί αισθητά, με τις ευπαθείς ομάδες των εργαζομένων να εργάζονται διαδικτυακά από το σπίτι τους.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σύμφωνα με τον Δήμαρχο θα εξυπηρετούν το κοινό είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με τηλεφωνικό και τα αιτήματα θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Ο Σταμάτης Κάρμαντζης ζήτησε από τους Δημότες να παραμένουν σπίτια τους και να κινούνται μόνο όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των συμπολιτών του», ανέφερε μεταξύ άλλων.


Αναλυτικά η λειτουργία του Δήμου Χίου

Ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των μέτρων πρόληψης ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού ενημερώνει τους πολίτες ότι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα εξυπηρετούν μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά το κοινό μέχρι τη λήξη των υγειονομικών μέτρων. Τα αιτήματα που θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά θα πρωτοκολλούνται, ενώ για επείγουσες καταστάσεις οι πολίτες μπορούν να καλούν στις υπηρεσίες και αναλόγως θα αξιολογούνται οι υποθέσεις τους.

Ειδικότερα:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ενημερώνει  τους αναδόχους έργων και μελετών ότι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo_texnikis@chios.gov.gr . Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα των επιβλεπόντων ή του προϊσταμένου της υπηρεσίας, ενώ δεν αναστέλλεται η εκτέλεση των έργων και η εκπόνηση μελετών. Για πρόχειρους διαγωνισμούς που απαιτείται ταυτόχρονη φυσική παρουσία των διαγωνιζομένων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Ανάλογα μέτρα ισχύουν και για την Υπηρεσία Δόμησης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών 2271351623

                                              Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών 2271351602


Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ενημερώνει τους πολίτες ότι η αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@chios.gov.gr είτε με FAX στο 2271350847.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1)Τελευταίο Εκκαθαριστικό

2) Ταυτότητα (και οι δύο όψεις)

Η αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου.


Από το Τμήμα Εσόδων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ 55/11-3-2020 παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης των τετραγωνικών  μέχρι 30.6.2020.

Η όλη διαδικασία Δήλωσης και  Διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά για τις επόμενες 14 ημέρες με πιθανότητα χρονικής επέκτασης του μέτρου.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωςης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου (άρθρο 51 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α΄) μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http//tetragonika.govapp.gr κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς του taxis σας.

Επίσης υπάρχει πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω των sites : υπουργείων Εσωτερικών (ypes.gr) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (gsis.gr) και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (mindigital.gr).

Κατά το ίδιο χρονικό πλαίσιο  οι αιτήσεις για την χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ (και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά) θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά   στο email: esoda@chios.gov.gr .

Απαραίτητα θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτές,  τηλέφωνο επικοινωνίας με τον αιτούντα ή το συμβολαιογράφο του καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αποστέλλεται η βεβαίωση μετά την έκδοσή της.

Τηλέφωνα επικοινωνίας  2271351733 και 2271351732


Το Τμήμα Ταμείου θα εξυπηρετεί ως εξής:

1) Βεβαιώσεις Δημοτικής Ενημερότητας και Άρσης Δέσμευσης Ενημερότητας στην Δ.Ο.Υ.

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tameio@chios.gov.gr ή με φαξ στο τηλέφωνο   2271351731

Οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται κατά περίπτωση με τον ίδιο τρόπο ή με οποιοδήποτε τρόπο αναφέρεται στην αίτηση.

2) Καταβολή οφειλών στον Δήμο Χίου:

Παρακαλούνται οι πολίτες που επιθυμούν να καταβάλλουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους στον Δήμο Xίου να επικοινωνούν  στα τηλέφωνα 2271351740 και 2271351741. Η καταβολή μπορεί να γίνεται στον λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Χίου στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. με αρ. ΙΒΑΝ GR1902603120000440200557461 και σε κάθε κατάθεση ποσού υποχρεωτικά να αναγράφεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη.

3) Καταβολή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι πολίτες που επιθυμούν να καταβάλλουν τα τροφεία μέχρι και μηνός Φεβρουαρίου 2020 να επικοινωνούν  στο τηλέφωνο 2271351730. Η καταβολή μπορεί να γίνεται στον λογαριασμό που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. με αρ. λογαριασμού ΙΒΑΝ GR5002603120000470200585371 και σε κάθε κατάθεση ποσού  υποχρεωτικά να αναγράφεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη.

4) Καταβολή οφειλών στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Οι πολίτες που επιθυμούν να καταβάλλουν οφειλές από παραχωρήσεις χώρων, λιμενικά τέλη κτλ  να επικοινωνούν  στο  τηλέφωνο 2271351730. Η καταβολή μπορεί να γίνεται στον λογαριασμό που τηρεί το Λιμενικό Ταμείο στην Εθνική Τράπεζα με αρ. λογαριασμού ΙΒΑΝGR4201104900000049000342409 και σε κάθε κατάθεση ποσού  υποχρεωτικά να αναγράφεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη.


Τα ΚΕΠ του Δήμου Χίου θα λειτουργούν καθημερινά από τις 7.30 έως τις 15.00 χωρίς απογεύματα και Σάββατα  και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

ΚΕΠ Πόλης Χίου: 2271350888

ΚΕΠ Αμανής :2274050050

ΚΕΠ Αγίου Μηνά: 2271351408

ΚΕΠ Ομηρούπολης: 2271093144

ΚΕΠ Καρδαμύλων: 2272350028

ΚΕΠ Μαστιχοχωρίων: 2271351229

ΚΕΠ Ιωνίας: 2271351526

Το ΚΕΠ Καμποχώρων θα παραμείνει κλειστό.


Η Υπηρεσία Καθαριότητας θα δέχεται μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά αιτήματα των πολιτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2271350836 και 2271350820.

Το Τμήμα Περιουσίας θα δέχεται τηλεφωνικά τα αιτήματα στα τηλέφωνα 2271350076, 2271350077, 78, 79.

Το Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης θα δέχεται τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2271351713 και 2271351702.

Για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Κέντρο Κοινότητας: 2271350057, 2271350059 , kkchiou@chios.gov.gr

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών: 2272350040, 2271350075 womanaid@outlook.com

Κοινωνικό Φαρμακείο: 2271351751 kfarmakeio@chios.gov.gr

Κοινωνικό Παντοπωλείο: 2271351753, 2271351754 kpantopoleio@chios.gov.gr

Δέσποινα Χωριατάκη Δ/ντρια Κοιν. Προστασίας: 2271350054 pronoia@chios.gov.gr

Γιάννης Στρουμπάκης Τμηματάρχης Πρόνοιας: 2271350055 pronoia1@chios.gov.gr

Πόπη Ρουσάκη Τμηματάρχης Υγείας: 2271350056 prostasias@chios.gov.gr

Ειρήνη Δούκα Τμηματάρχης Παιδείας: 2271350006 paideias@chios.gov.gr

Μαρία Κολοκυθιά Υπάλληλος Πρόνοιας 2271350052 mkolokithia@outlook.com

Αγγελική Πουλάκη Ψυχολόγος Δ.νσης Κοιν. Προστασίας 2271350053 poulakialina@yahoo.gr

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ελένη Ποδιά- Ελένη Πετράκη 2271351755 kdapmeachios@gmail.com

ΚΔΑΠ Καρδαμύλων Αγγελική Νταούτη 2272022246 kdapkardamyla@gmail.com


Η Υπηρεσία Τοπικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τα Τμήματα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας, το Τμήμα Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων καθώς και Αγροτικής Παραγωγής & Μαστίχας και το Τμήμα Τουρισμού θα δέχονται μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά (adeies@chios.gov.gr) τα αιτήματα των πολιτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καλούν στα τηλέφωνα 2271353116, 2271353115, 2271353131.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ