4.8.2017 11:14

Αδειάζει τη δημοτική αρχή για το προσφυγικό η επίσημη απάντηση του Δικηγορικού Συλλόγου

«Είναι προφανές ότι την πρωτοβουλία έκφρασης και χειρισμού του Προσφυγικού την έχει, μεταξύ άλλων καθ’ ύλην αρμοδίων, ο Δήμος Χίου και προφανώς ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου δεν είναι αυτός που μπορεί και οφείλει να δώσει τον βηματισμό».

Η ξεκάθαρη θέση του Δικηγορικού Συλλόγου λήγει άδοξα την απόπειρα της δημοτικής αρχής να μεταβιβάσει αλλού ευθύνες διαχείρισης του προσφυγικού και διαψεύδει το Δήμο για την απάντηση του στον «π» στο φύλλο της 21ης Ιουλίου. Όπως τεκμαίρεται από την απάντηση, ο Δήμος ζήτησε υποδείξεις πολιτικών χειρισμών από τη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου και κινήσεις που θα όφειλε να αναζητήσει επ’ αμοιβή από δικηγορικά γραφεία. Ουσιαστικά επιχείρησε να αποβάλλει, δια επιστολής, την ευθύνη των χειρισμών για το προσφυγικό, ελπίζοντας ότι έτσι θα αιτιολογηθεί σε μια ενδεχόμενη άσκηση κριτικής.

Από την πρώτη στιγμή παραλαβής της επιστολής στις 30 Μάϊου η διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου διαισθάνθηκε ότι υποβλήθηκε για «τα μάτια του κόσμου» για αυτό και επέτρεψε να περάσει ο χρόνος μέχρι τις 2 Αυγούστου για την απάντηση της. Σύμφωνα με πληροφορίες του «π», πάντως, ανεξάρτητα από τις υποδείξεις της δημοτικής αρχής, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου κινούνται στην κατεύθυνση υπεράσπισης των αιτημάτων της Χίου με νομικές τους παρεμβάσεις, τις οποίες δεν αποκλείεται σύντομα να δημοσιοποιήσουν.

Η επίσημη απάντηση του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου στον δήμαρχο Μαν. Βουρνού αναφέρει:

ΘΕΜΑ:  «Απάντηση στην από 26/5/2017 ΑΠ 17428 επιστολή σας, ληφθείσα  με ΑΠ . ΜΕΤ132/30-5-2017»

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, συνεδρίασε έχοντας απαρτία βάσει της παρουσίας των παραβρεθέντων μελών του την 2/8/2017  προκειμένου να επιληφθεί μεταξύ των θεμάτων και αυτού ,της  από από 26/5/2017 ΑΠ 17428,- ληφθείσα  με ΑΠ . ΜΕΤ132/30-5-2017- επιστολής σας. δια της οποίας θίγετε πτυχές του Προσφυγικού/Μεταναστευτικού.

Το Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε σχετικά με την εκπόνηση της γνωμοδότησης «για την συμφωνία Τουρκίας-Ε.Ε.» της ομάδας εργασίας των δικηγόρων μελών του Συλλόγου μας, γεγονός που απετέλεσε και αφορμή της πρόσκλησης των συναδέλφων από την Προεδρία της Δημοκρατίας δίς, ένεκα του νομικού ενδιαφέροντος του θέματος που επιπρόσθετα προκάλεσε και την πρωτοβουλία της τελευταίας προς το σκοπό της συνέχισης των εργασιών του Δικαστικού Μεγάρου της Χίου, επίσης ότι η εν λόγω γνωμοδότηση περιήλθε και σε γνώση του Αμερικανού Πρέσβη κατά την πρόσφατη σχετικά επίσκεψή του στη Χίο, ότι αυτή αναρτήθηκε και από τον Δ.Σ.Α στον ιστότοπό του και αυτόν της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, επίσης ότι εζητήθηυπο του Επιμελητηρίου της Μυτιλήνης και έλαβε δημοσιότητα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ,το Συμβούλιο απεφάσισε ομοφώνως (απόντος μόνο του μέλους Κ. Παρθενίδη που εβρίσκεται εκτός Χίου)τα εξής:

*Ασφαλώς αρμόδιος για τη χάραξη πολιτικής επι του Προσφυγικού/Μεταναστευτικού είναι η Κυβέρνηση  και φυσικά οι αιρετοί τοπικοί άρχοντες και βεβαίως ο Δήμος Χίου ,μεταξύ άλλων έχει την ευθύνη του πολιτικού χειρισμού ,όπως των λοιπών θεμάτων που επωμίζεται να φέρει εις πέρας, και του Προσφυγικού/Μεταναστευτικού.

* Ο Δ.Σ.Χίου, στήριξε το Δήμο της Χίου σε ζητήματα που συνδέονταν με το Προσφυγικό όπως με το ΑΠ 202/5.4.2016 ψήφισμά του και με λοιπές δραστηριότητες και ενέργειες, καθώς επίσης ανταποκρίθηκε στην ΑΠ36942/24.11.2016.επιστολή του Δημάρχου Χίου για εκπόνηση γνωμοδότησης ,που αφορούσε στη «συμφωνία Μαρτίου 2016  της  Ε.Ε.-Τουρκίας»  και μάλιστα η ομάδα των συναδέλφων που συγκροτήθηκε και ανέλαβε το υψηλό αυτό καθήκον, ανταποκρίθηκε με ευθύνη, επιστημονική επάρκεια και σε χρόνο ιδιαιτέρως πιεστικό παραδιδοντάς τη στον Δήμαρχο Χίου ,προς αξιοποίηση και ως εργαλείο, σχεδόν πρό της εκπνοής του έτους 2016.

* Η ομάδα των συναδέλφων αντήλλαξε απόψεις  -όπως γνωρίζετε- εν Αθήναις-  και οι συνάδελφοι σχεδόν στο σύνολό τους , έκαμαν τα έξοδα μετάβασής τους εξ ιδίων.

* Για επι μέρους ζητήματα που θέτει η επιστολή του Δημάρχου Χίου και πού συνδέονται με τα κατά την επιστολή αναγραφόμενα «νομική και πολιτική διεκδίκηση των μέτρων  που μπορούν πιθανόν να αντισταθμίσουν την ήδη τελεσθείσα ζημία» ή « να συγκροτήσετε ομάδα  δικηγόρων με απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο αυτό προκειμένου να προτείνουν στο Δήμο Χίου  τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε Εθνικό/Ευρωπαικό επίπεδο σχετικά με την τηρούμενη έως σήμερα διαδικασία, αλλά και για τη νομική διεκδίκηση των μέτρων που μπορεί να αντισταθμίσουν την τελεσθείσα στο νησί μας ζημία…..στη συνέχεια ο Δήμος Χίου, δια αρμοδίων οργάνων του θα …αποφασίσει την ανάθεση σε αυτούς ..για τη διασφάλιση των συμφερόντων του» (!) ,είναι προφανές  ότι ως πολιτική θέση ,την πρωτοβουλία έκφρασης και χειρισμού του Προσφυγικού την έχει μεταξύ άλλων καθ ύλην αρμοδίων ο Δήμος Χίου και προφανώς ο Δ.Σ.Χίου, δεν είναι αυτός που μπορεί και οφείλει να δώσει τον βηματισμό στο Προσφυγικό, ο τελευταίος ασφαλώς ενδιαφέρεται και  επικουρεί , όπως μπορεί  δια των δυνατοτήτων των μελών του  και το δεικνύει έμπρακτα, ενώ για  επιδίωξη αποζημιώσεων, όπως αναφέρεται η παραπάνω επιστολή  ο Δήμος Χίου δύναται να αναθέσει τη διερεύνηση και στόχευση τούτων σε έμμισθους δικηγόρους /συμβούλους που όπως είναι γνωστό, έχει στη διάθεσή του.

* Καθόσον αφορά συνέντευξη του δημάρχου στο με αρ.3814/21.7.2017 φύλλο της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» στην οποία εμμέσως πλην σαφώς υπονοείτε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου ευθύνεται με το «μη κλείσιμο της Σούδας», τούτο αφ ενός μεν δεν ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα ,διότι ουδέποτε ούτε με την ΑΠ 17428/26.5.2017 επιστολή σας ,μας ζητήθηκε η άποψη και συνδρομή μας στο θέμα αυτό, ενώ αφ ετέρου το ζήτημα αυτό ,κατά τη πεποίθησή μας απαιτεί «πολιτική λύση» για την οποία καθύλην αρμόδιος είναι μεταξύ άλλων ο Δήμος της Χίου και όχι ο ΔΣΧίου.

*Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την στήριξη ηθικά της ομάδας των συναδέλφων εκπόνησης της  από 30/12/2016 γνωμοδότησης –με τη προσθήκη και όσων συναδέλφων μεταγενέστερα συνδράμουν- εφόσον η ομάδα των συναδέλφων μελών μας (που έως σήμερα κατέδειξε το υψηλό επιστημονικό επίπεδο εργασίας ) ήθελε προσέτι  απασχοληθεί   για το θέμα του Προσφυγικού /Μεταναστευτικού  επιστημονικά, αναπτύσσοντας και άλλες πρωτοβουλίες ακόμη και με προσφυγές η αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Στε η σε Ευρωπαϊκά Δικαστήρια η και λοιπές δραστηριότητες , επικροτώντας και ενισχύοντας  τις προσπάθειές τους με παν ότι απαιτείται (απόφαση του Δ.Σ. για συγκεκριμένη αίτηση/προσφυγή, εξουσιοδότηση στη Πρόεδρο, αναπληρωτή της  ή σε μέλος μας δικηγόρο ή τυχόν διορισμό αντικλήτου κ.τ.τ.) δηλώνοντας ότι όλες οι πρωτοβουλίες  της ομάδας οφείλουν να συνάδουν αυτονόητα με την νομιμότητα, την ιστορική διαδρομή του Συλλόγου μας  και τον Κώδικα Περί Δικηγόρων. 

* Τέλος δεδομένης μιας καθυστέρησης σε απάντηση της επιστολής σας, οι θέσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου Χίου εν ουδεμία  περιπτώσει «επηρεάζονται/εξαρτώνται» και δεν μπορεί να «επηρεάζονται/εξαρτώνται»,  από την όποια απάντηση του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου.

*Σε κάθε πάντως περίπτωση το Συμβούλιο μας είναι πρόθυμο να συζητήσει από κοντά για ζητήματα που τυχόν θα μπορούσε  επικουρικά να υποστηρίξει ο Σύλλογός μας , εάν τούτο κατά περίπτωση κριθεί και Σας αποστέλλουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση της υγείας σας, μετά το ατυχές περιστατικό τροχαίου, που υπέστητε.

Με τιμή

Η Πρόεδρος  και το Δ.Σ. του Δ.Σ.Χίου

Ανθίππη ΜιλτιάδουΖαννάρα

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ