Παναγιώτης Σ. Βασιλάκης

Παναγιώτης Σ. Βασιλάκης

10.10.2016 // 9:49

Η αναγκαιότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας

  Οι άνεμοι στην ελληνική εφοπλιστική ναυτιλία εναλλάσσονται με ταχείς ρυθμούς ακολουθώντας τις προσταγές του παγκόσμιου εμπορίου, τους συνεχώς μεταβαλλόμενους διεθνείς κανονισμούς αλλά και τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες. Παρόλα αυτά το Ελληνικό πλαίσιο  ναυτικής εκπαίδευσης παραμένει άκαμπτο στις διεθνείς  εξελίξεις ενώ προσπαθεί μόλις και μετά βίας να εφαρμόσει τις μετατροπές που ψηφίζονται ...

Η αναγκαιότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας

08.10.2016 // 16:28
Οι άνεμοι στην ελληνική εφοπλιστική ναυτιλία εναλλάσσονται με ταχύς ρυθμούς ακολουθώντας τις προσταγές του παγκόσμιου εμπορίου, τους συνεχώς μεταβαλλόμενους διεθνής κανονισμούς αλλά και τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες. Παρόλα αυτά το Ελληνικό πλαίσιο ναυτικής εκπαίδευσης παραμένει άκαμπτο στις δ ...