Γιάννης Σιδεράτος

Γιάννης Σιδεράτος

Ο Γιάννης Σιδεράτος είναι πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Χίου