Μανώλης Τσαγκάτος

Μανώλης Τσαγκάτος

Δάσκαλος, Αντιπρόσωπος στη ΔΟΕ με τους Ανεξάρτητους Εκπαιδευτικούς ΠΕ Χίου