Νίκος Ξυλάς

Νίκος Ξυλάς

07.04.2014 // 11:13

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

Την τελευταία χρονική περίοδο υπάρχει σε εξέλιξη μία διαμάχη μεταξύ εκπαιδευτικών – υπουργείου όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Το καίριο ερώτημα είναι αν και κατά πόσο χρειάζεται η αξιολόγηση! Η απάντηση είναι απλή. Αν πρόκειται για αξιολόγηση που θα βελτιώσει την παρεχόμενη εκπαίδευση, προφανώς πρέπει να γίνει και κανείς δεν μπορεί να την αρνηθεί. Ωστόσο, γιατί ...