Μαίρη Παπακωνσταντίνου

Μαίρη Παπακωνσταντίνου

12.08.2014 // 18:51

Το κουτί της Πανδώρας

Η κρίση αξιών της παιδείας – πολιτισμού και ήθους – που επικρατεί τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, με προτίμηση στα « φτηνά είδωλα», χαλκεύει κάθε είδους ψυχική και πνευματική ανάταση πολιτισμού. Τα τελευταία χρόνια από «το κουτί της Πανδώρας» βγήκαν κάθε είδους Ανθελληνικές ιδέες , που δείχνουν την βαθειά ηθική κρίση που περνά ο κόσμος . Αυτό χαρακτηρίζετα ...

Άρρητοι λόγοι

18.10.2012 // 17:24
  Στο φύλλο του «π» με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2012 δημοσιεύτηκε  άρθρο του εκλεκτού συμπολίτη μας, κ. Γ.  Φ. Παπαδόπουλου, στο οποίο είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω, κατά το μέτρο βέβαια που με αφορά, προκειμένου να μπουν τα πράγματα στη θέση  τους, δηλαδή ως έχουν. Πρώτιστος θεωρώ υποχρέωση μου να ...