Μαρία Στουπάκη

Μαρία Στουπάκη

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ

Αλεξάνδρου Παχνού 11, Χίος, https://stoupakimaria.gr/

6983864230, 2271081757, E-mail: info@stoupakimaria.gr