Μαρία Τσικουδή- Καλαγκιά

Μαρία Τσικουδή- Καλαγκιά

03.10.2019 // 9:48

Δώστε χρόνια στη ζωή και ζωή στα χρόνια

Η αύξηση του μέσου όρου ζωής έχει συντελέσει στην αύξηση της συχνότητας των παθήσεων της τρίτης ηλικίας. Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο εμφανίζει άνοια. Ως άνοια προσδιορίζεται μια σειρά συμπτωμάτων που αλλοιώνουν τα εγκεφαλικά κύτταρα και χαρακτηρίζεται από απώλεια μνήμης, διαταραχή των νοητικών λειτουργιών, σταδιακή επιδείνωση της λειτουργικότητας και στα τελικά στάδια πλήρη αποδιοργάνωσ ...