Μαρία Άννα -Τσούχλη

Μαρία Άννα -Τσούχλη

05.02.2018 // 14:14

Ένα βήμα για την Γαλλία, ένα ορόσημο για την ανθρωπότητα.

Το 1762, ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ υπογράφει ως «πολίτης της Γενεύης» το έργο του «Περί του Κοινωνικού Συμβολαίου» ή «Αρχές Πολιτικού Δικαίου». Το Κοινωνικό Συμβόλαιο θέτει, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δυτικού κόσμου και ίσως παγκόσμια, ζητήματα νομιμοποίησης σχεδόν νέων, ευρύτερων αλλά καθολικών ηθικών αξιωμάτων. Η συμβολή του έχει εξαιρετική σημασία, καθώς αποβλέπει στην αναμόρφωση των κοινωνικών και ...

Για την αξιακή κρίση των θεσμών

24.10.2017 // 18:41
Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ισπανία, με αφορμή την προσπάθειαανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας, ήταν σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά πολιτικά γεγονότα των τελευταίων μηνών. Τα αιτήματα των Καταλονών πολιτών, η δράση τους, καθώς και η διαχείριση της ισπανικής κυβέρνησης για την επαναφορά της δημ ...